Wikiphrases' long list, including how to escape the long arm of the law

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Hello.

  Kaixo

  Hello. (informal)

  Epa / Iepa / Aupa

  How are you?

  Zer moduz?

  Fine, thank you.

  Ondo, eskerrik asko

  Who are you?

  Nor zara zu?

  I am ______ .

  Ni ... naiz

  What is your name?

  Nola duzu izena?

  My name is _____.

  Nire izena ... da / ... dut izena

  Nice to meet you.

  Pozten naiz zu ezagutzeaz

  Please.

  Mesedez

  Thank you.

  Eskerrik asko

  Welcome.

  Ongi etorri

  Excuse me. (getting attention)

  Aizu!

  Excuse me. (begging pardon)

  Barkatu

  I'm sorry.

  Barkatu

  Goodbye

  Agur / Adio

  Goodbye (informal)

  Aio

  I can't speak Basque [well].

  Ez dakit euskaraz ([ondo] hitz egiten)

  Do you speak English?

  Ba al dakizu ingelesez?

  Is there someone here who speaks English?

  Inork ba al daki ingelesez hemen?

  Help!

  Lagundu!

  Good morning.

  Egun on

  Good afternoon.

  Arratsalde on

  Good evening.

  Gabon

  Good night (to sleep)

  Bihar arte / Gabon

  I don't understand.

  Ez dut ulertzen

  Where is the toilet?

  Non dago komuna?

  Where is __________?

  Non dago ... ?

  Leave me alone.

  Utzi pakean

  Don't touch me/it!;

  Ez ikutu!

  I'll call the police.

  Polizia deituko dut

  Stop! Thief!

  Geldi! Lapurra!

  I need your help.

  Zure laguntza behar dut

  It's an emergency.

  Larrialdia da

  I'm lost.

  Galduta nago

  I've lost my bag.

  Poltsa galdu zait

  I've lost my wallet.

  Diru-zorroa galdu zait

  I'm sick.

  Gaixorik nago

  I've been injured.

  Min hartu dut

  I need a doctor.

  Medikua behar dut

  Can I use your phone?

  Zure telefonoa erabil dezaket?

  9

  bederatzi

  11

  hamaika

  13

  hamahiru

  14

  hamalau

  15

  hamabost

  16

  hamasei

  17

  hamazazpi

  18

  hemezortzi

  19

  hemeretzi

  21

  hogeita bat

  22

  hogeita bi

  23

  hogeita hiru

  30

  hogeita hamar

  31

  hogeita hamaika

  40

  berrogei

  50

  berrogeita hamar

  60

  hirurogei

  70

  hirurogeita hamar

  80

  larogei

  90

  larogeita hamar

  200

  berrehun

  300

  hirurehun

  2000

  bimila

  1,000,000

  milioi bat

  number _____ (train, bus, etc.)

  ... zenbakia

  half

  erdia

  less

  gutxiago

  more

  gehiago

  later

  gero

  before

  lehen

  morning

  goiz

  afternoon

  arratsalde

  night

  gaua

  midday

  eguerdia

  midnight

  gauerdia

  one o'clock AM

  goizeko ordu bata

  two o'clock AM

  goizeko ordu biak

  noon

  eguerdia

  one o'clock PM

  eguerdiko ordu bata

  two o'clock PM

  arratsaldeko ordu biak

  midnight

  gauerdi

  _____ minute(s)

  _____ minutu

  _____ hour(s)

  _____ ordu

  _____ day(s)

  _____ egun

  _____ week(s)

  _____ aste

  _____ month(s)

  _____ hilabete

  _____ year(s)

  _____ urte

  today

  gaur

  yesterday

  atzo

  tomorrow

  bihar

  this week

  aste honetan

  last week

  joan den astean

  next week

  hurrengo astean

  Sunday

  igandea

  Monday

  astelehena

  Tuesday

  asteartea

  Wednesday

  asteazkena

  Thursday

  osteguna

  Friday

  ostirala

  Saturday

  larunbata

  January

  urtarrila

  February

  otsaila

  March

  martxoa

  April

  apirila

  May

  maiatza

  June

  ekaina

  July

  uztaila

  August

  abuztua

  September

  iraila

  October

  urria

  November

  azaroa

  December

  abendua

  One o'clock

  ordu bata da

  Five past two

  ordu biak eta bost

  Quarter past four

  laurak eta laurden

  Half past six

  seiak eta erdi

  Twenty to eight

  zortziak hogei gutxi

  Quarter to ten

  Hamarrak laurden gutxi

  Five to eleven

  Hamaikak bost gutxi

  10th July, 2008

  2008ko uztailaren 10a

  25th December, 1995

  1995eko abenduaren 25a

  Gasteiz, 10th April, 1987

  Gasteizen, 1987ko apirilaren 10ean

  black

  beltz

  white

  zuri

  blue

  urdin

  yellow

  hori

  green

  berde

  orange

  laranja

  brown

  marroi

  How much is a ticket to _____?

  Zenbat da txartel bat _____ra?

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature