NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Print test

25 Matching questions

 1. Sell (participle, verb noun, short stem)
 2. To go out (participle, verb noun, short stem; from atera, to the door)
 3. Enter (participle, verb noun, short stem)
 4. Fall (participle, verb noun, short stem)
 5. Begin (participle, verb noun, short stem)
 6. Learn (participle, verb noun, short stem)
 7. Throw (participle, verb noun, short stem; from Spanish bota, throw)
 8. Sing (participle, verb noun, short stem; from Spanish canta)
 9. Grind (participle, verb noun, short stem)
 10. Die/kill (participle, verb noun, short stem)
 11. Forgive (participle, verb noun, short stem; from Latin parc, spare)
 12. Eat supper (participle, verb noun, short stem; from afari, supper)
 13. Bathe (participle, verb noun, short stem; from Spanish baña)
 14. Take (participle, verb noun, short stem)
 15. Eat (participle, verb noun, short stem)
 16. Lose (participle, verb noun, short stem)
 17. Remove (participle, verb noun, short stem)
 18. Cut (participle, verb noun, short stem)
 19. Clean (participle, verb noun, short stem; from garbi, clean)
 20. Change (participle, verb noun, short stem; from alde, difference)
 21. Go/put to bed (participle, verb noun, short stem; from ohera, to bed)
 22. See (participle, verb noun, short stem)
 23. Strike (participle, verb noun, short stem)
 24. Be/become happy (participle, verb noun, short stem; from poz, happiness)
 25. Look after/at (participle, verb noun, short stem from Latin vigila, watch)
 1. a eho, ehotze, eho
 2. b Saldu, saltze, sal
 3. c Aldatu, aldatze, alda
 4. d ikusi, ikuste, ikus
 5. e jan, jate, jan
 6. f erori, erortze, eror
 7. g Hasi, haste, has
 8. h Atera, ateratze, atera
 9. i Hil, hiltze, hil
 10. j Oheratu, oheratze, ohera
 11. k Garbitu, garbitze, garbi
 12. l Kantatu, kantatze, kanta
 13. m Bainatu, bainatze, baina
 14. n Sartu, sartze, sar
 15. o Afaldu, afaltze, afal
 16. p Poztu, pozte, poz
 17. q Bota, botatze, bota
 18. r Barkatu, barkatze, barka
 19. s ebaki, ebakitze, ebaki
 20. t Galdu, galtze, gal
 21. u jo, jotze, jo
 22. v Hartu, hartze, har
 23. w Begiratu, begiratze, begira
 24. x Kendu, kentze, ken
 25. y ikasi, ikaste, ikas