NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Print test

17 Matching questions

 1. bite
 2. dream
 3. dance
 4. love
 5. live
 6. need
 7. want
 8. weep
 9. sleep
 10. believe, think
 11. be doing something
 12. slurp
 13. laugh
 14. vomit
 15. work
 16. jump
 17. speak
 1. a bizi izan
 2. b maite izan
 3. c barre egin
 4. d amets egin
 5. e hitz egin
 6. f ari izan
 7. g nahi izan
 8. h salto egin
 9. i kosk egin
 10. j lo egin
 11. k oka egin
 12. l hurrup egin
 13. m lan egin
 14. n behar izan
 15. o negar egin
 16. p uste izan
 17. q dantza egin