NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

48 Matching questions

 1. right /// rip
 2. sell /// send
 3. rip /// river
 4. ship /// shoe
 5. river /// room
 6. seperate /// sew
 7. remain /// remember
 8. room /// rope
 9. scare /// search
 10. Basque /// say
 11. shopping /// short
 12. salt /// Santa
 13. short /// shout
 14. rope /// rotten
 15. short /// short
 16. saying /// scare
 17. respect /// respect
 18. recognize /// refridgerator
 19. saddly /// salt
 20. shelf /// shepherd
 21. shaking /// sheep
 22. Santa /// Basque
 23. receive /// recognize
 24. reject /// remain
 25. shoe /// shopping
 26. round /// rubber
 27. see /// sell
 28. rotten /// round
 29. return /// rich
 30. refridgerator /// reject
 31. sew /// shade
 32. send /// seperate
 33. shepherd /// ship
 34. respect /// responsibility
 35. responsibility /// return
 36. remember /// remove
 37. sheep /// shelf
 38. rich /// right
 39. run /// saddly
 40. remove /// repair
 41. rumor /// run
 42. rubber /// rumor
 43. search /// see
 44. representation /// resevoir
 45. say /// saying
 46. resevoir /// respect
 47. shade /// shaking
 48. repair /// representation
 1. a bidali /// urrundu
 2. b josi /// itzal
 3. c txikitu /// ibai
 4. d begiramen /// errespetu
 5. e jaso /// ezagutu
 6. f apal /// artzain
 7. g artzain /// itsasontzi
 8. h gatz /// Claus Bizar Zuri
 9. i esan /// esaera
 10. j aberats /// eskuin
 11. k ibai /// gela
 12. l txiki /// baju
 13. m saldu /// bidali
 14. n esaera /// beldurtu
 15. o ezagutu /// hozkailu
 16. p itsasontzi /// oinetako
 17. q trip erosketa /// txiki
 18. r geratu /// gogoratu
 19. s gogoratu /// kendu
 20. t itzuli /// aberats
 21. u hozkailu /// baztertu
 22. v esamesa /// korrika egin
 23. w ustel /// borobil
 24. x eskuin /// txikitu
 25. y ardi /// apal
 26. z soka /// ustel
 27. aa beldurtu /// for bilatu
 28. ab borobil /// goma
 29. ac irudi /// urtegi
 30. ad gela /// soka
 31. ae ikusi /// saldu
 32. af errespetu /// ardura
 33. ag korrika egin /// triste
 34. ah Santa Claus Olentzero /// esan
 35. ai triste /// gatz
 36. aj ardura /// itzuli
 37. ak baztertu /// geratu
 38. al oinetako /// trip erosketa
 39. am for bilatu /// ikusi
 40. an goma /// esamesa
 41. ao itzal /// dardarka
 42. ap motz /// oihukatu
 43. aq konpondu /// irudi
 44. ar urrundu /// josi
 45. as dardarka /// ardi
 46. at urtegi /// begiramen
 47. au kendu /// konpondu
 48. av Claus Bizar Zuri /// Santa Claus Olentzero