NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

50 True/False questions

 1. korrika egin /// tristerun /// saddly

        

 2. jaso /// ezagutureceive /// recognize

        

 3. itsasontzi /// oinetakoship /// shoe

        

 4. ustel /// borobilrotten /// round

        

 5. kendu /// konponduremain /// remember

        

 6. ezagutu /// hozkailurecognize /// refridgerator

        

 7. ibai /// gelasheep /// shelf

        

 8. beldurtu /// for bilatureject /// remain

        

 9. ardura /// itzuliresponsibility /// return

        

 10. itzal /// dardarkashade /// shaking

        

 11. ardi /// apalsew /// shade

        

 12. konpondu /// irudiseperate /// sew

        

 13. esaera /// beldurtureceive /// recognize

        

 14. apal /// artzainsew /// shade

        

 15. bidali /// urrundusee /// sell

        

 16. ikusi /// saldushort /// short

        

 17. borobil /// gomaround /// rubber

        

 18. gela /// sokarubber /// rumor

        

 19. trip erosketa /// txikishopping /// short

        

 20. irudi /// urtegiriver /// room

        

 21. soka /// ustelsew /// shade

        

 22. baju /// laburreceive /// recognize

        

 23. labur /// motzsaddly /// salt

        

 24. Santa Claus Olentzero /// esanBasque /// say

        

 25. geratu /// gogoratureject /// remain

        

 26. gatz /// Claus Bizar Zurisalt /// Santa

        

 27. txikitu /// ibaisaddly /// salt

        

 28. artzain /// itsasontzishepherd /// ship

        

 29. gogoratu /// kendurepair /// representation

        

 30. saldu /// bidalisell /// send

        

 31. for bilatu /// ikusirepair /// representation

        

 32. oinetako /// trip erosketasay /// saying

        

 33. hozkailu /// baztertushade /// shaking

        

 34. itzuli /// aberatsshade /// shaking

        

 35. esamesa /// korrika eginrecognize /// refridgerator

        

 36. josi /// itzalsew /// shade

        

 37. urrundu /// josisheep /// shelf

        

 38. begiramen /// errespetusay /// saying

        

 39. goma /// esamesasay /// saying

        

 40. Claus Bizar Zuri /// Santa Claus Olentzeroshepherd /// ship

        

 41. txiki /// bajushort /// short

        

 42. baztertu /// geratusaddly /// salt

        

 43. dardarka /// ardishaking /// sheep

        

 44. aberats /// eskuinsay /// saying

        

 45. triste /// gatzshort /// short

        

 46. urtegi /// begiramenrotten /// round

        

 47. eskuin /// txikituright /// rip

        

 48. errespetu /// ardurashaking /// sheep

        

 49. esan /// esaerarubber /// rumor

        

 50. motz /// oihukatushort /// shout