NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

48 Matching questions

 1. translator /// transmit
 2. temperment /// term
 3. tool /// touch
 4. taste /// teach
 5. thunder /// ticket
 6. time /// tiring
 7. thought /// thread
 8. territory /// thank
 9. take /// talk
 10. talkative /// tall
 11. thing /// think
 12. tease /// tease
 13. touch /// town
 14. tell /// temperment
 15. thin /// thin
 16. tall /// taste
 17. time /// time
 18. teeth /// tell
 19. tiring /// tiredly
 20. throw /// thunder
 21. thank /// thief
 22. term /// territory
 23. touch /// touch
 24. talk /// talkative
 25. think /// think
 26. thief /// thin
 27. tie /// tied
 28. tiredly /// today
 29. tied /// tiger
 30. tease /// teeth
 31. thief /// thief
 32. ticket /// tie
 33. thread /// throw
 34. thin /// thing
 35. track /// translator
 36. think /// thirsty
 37. throw /// throw
 38. tall /// tall
 39. thunder /// thunder
 40. tommorrow /// tool
 41. taste /// taste
 42. tiger /// time
 43. take /// take
 44. thirsty /// thought
 45. teach /// tease
 46. town /// track
 47. today /// tommorrow
 48. thought /// thought
 1. a txantxa /// trufa
 2. b herri /// aztarna
 3. c lotu /// lotua
 4. d gaur /// bihar
 5. e lurralde /// eskertu
 6. f gogoeta /// gogo
 7. g hartu /// away eraman
 8. h jenio /// kurtso
 9. i tigre /// aldi
 10. j ikutu /// herri
 11. k kontatu /// jenio
 12. l lapur /// ohoin
 13. m itzultzaile /// transmititu
 14. n hari /// bota
 15. o ohoin /// mehe
 16. p irakatsi /// txantxa
 17. q uste /// egarri
 18. r bota /// egotzi
 19. s hortz-haginak /// kontatu
 20. t berritsu /// garai
 21. u burla /// hortz-haginak
 22. v aldi /// denbora
 23. w pentsatu /// uste
 24. x gauza /// pentsatu
 25. y to hitz egin /// berritsu
 26. z mehe /// argal
 27. aa oinaztu-hots /// trumoi
 28. ab nekagarri /// nekatuta
 29. ac egotzi /// oinaztu-hots
 30. ad aztarna /// itzultzaile
 31. ae dastatu /// probatu
 32. af altu /// dastatu
 33. ag argal /// gauza
 34. ah ukitu /// ikutu
 35. ai denbora /// nekagarri
 36. aj egarri /// oroi
 37. ak eskertu /// lapur
 38. al nekatuta /// gaur
 39. am gogo /// hari
 40. an garai /// altu
 41. ao trumoi /// txartel
 42. ap away eraman /// to hitz egin
 43. aq kurtso /// lurralde
 44. ar bihar /// tresna
 45. as txartel /// lotu
 46. at probatu /// irakatsi
 47. au tresna /// ukitu
 48. av lotua /// tigre