NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

50 True/False questions

 1. armairu /// kizkurcrab /// cricket

        

 2. nahi /// dialect euskalkidesire /// Basque

        

 3. moztu /// madarikatucut /// damn

        

 4. kotoi /// eztulcut /// cut

        

 5. afari /// norabidedecend /// decide

        

 6. lehengusina /// lehengusucousin-male /// cow

        

 7. herri /// lehengusinacousin-female /// cousin-male

        

 8. dantzaldi /// alabadecend /// decide

        

 9. egun /// after tomorrow biharamunday /// day

        

 10. ebaki /// moztucotton /// cough

        

 11. zuzen /// kotoicorrectly /// cotton

        

 12. room jangela /// afaridining /// dinner

        

 13. sail /// basamortucut /// cut

        

 14. dantza egin /// dantzaldidance /// dance

        

 15. zikin /// zikindudirty /// do

        

 16. gogo /// nahidesire /// desire

        

 17. sendagile /// txakur/zakurdoctor /// dog

        

 18. zail /// afaldudifficult /// dine

        

 19. eztul /// herricough /// country

        

 20. norabide /// zikindecide /// deep

        

 21. negar egin /// negarrezcry /// crying

        

 22. aritu /// aridoing (past) /// doing

        

 23. lehengusu /// behidesire /// desire

        

 24. hil /// zaildeep /// department

        

 25. basamortu /// gogodesert /// desire

        

 26. zikindu /// egindirty /// do

        

 27. afaldu /// room jangeladinner /// direction

        

 28. krokodrilo /// zeharkatucrocodile /// cross

        

 29. zor /// jaitsidesire /// desire

        

 30. txakur/zakur /// aritudog /// doing (past)

        

 31. after tomorrow biharamun /// before yesterday herenegunday /// debt

        

 32. sakakortxo /// tortilla talocorkscrew /// corn

        

 33. alaba /// egundaughter /// day

        

 34. sakon /// saildeep /// department

        

 35. zeharkatu /// gurutzedoing (past) /// doing

        

 36. madarikatu /// dantza egindamn /// dance

        

 37. kortxo /// sakakortxodepartment /// desert

        

 38. tortilla talo /// zuzendecide /// deep

        

 39. gurutze /// negar egincry /// crying

        

 40. negarrez /// armairucrying /// cupboard

        

 41. before yesterday herenegun /// zordesert /// desire

        

 42. kizkur /// ohituradebt /// decend

        

 43. erabaki /// sakoncut /// cut

        

 44. jaitsi /// erabakidecend /// decide

        

 45. kilkir /// krokodrilocurly /// custom

        

 46. dialect euskalki /// hilBasque /// die

        

 47. karramarro /// kilkircrab /// cricket

        

 48. egin /// sendagiledo /// doctor

        

 49. behi /// karramarrodepartment /// desert

        

 50. ohitura /// ebakidecend /// decide