NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

50 True/False questions

 1. zortzi /// bederatzi8 /// 9

        

 2. hirurogeita hamar /// larogei70 /// 80

        

 3. berrehun /// hirurehun200 /// 300

        

 4. _____ minutu /// _____ ordu_____ hour(s) /// _____ day(s)

        

 5. hamabi /// hamahiru12 /// 13

        

 6. eguerdia /// eguerdiko ordu batanoon /// one o'clock PM

        

 7. eguerdia /// gauerdiamidday /// midnight

        

 8. orain /// gerobefore /// morning

        

 9. bederatzi /// hamar9 /// 10

        

 10. berrogeita hamar /// hirurogeita50 /// 60

        

 11. hogei /// hogeita bat21 /// 22

        

 12. hogeita hamar /// hogeita hamaika23 /// 30

        

 13. hamasei /// hamazazpi16 /// 17

        

 14. gutxiago /// gehiagohalf /// less

        

 15. ... zenbakia /// erdianumber _____ (train, bus, etc.) /// half

        

 16. gehiago /// orainmore /// now

        

 17. hamalau /// hamabost11 /// 12

        

 18. hogeita hiru /// hogeita hamar30 /// 31

        

 19. hemezortzi /// hemeretzi8 /// 9

        

 20. larogei /// larogeita hamar40 /// 50

        

 21. milioi bat /// ... zenbakia21 /// 22

        

 22. gauerdi /// _____ minutumidnight /// _____ minute(s)

        

 23. hamaika /// hamabi15 /// 16

        

 24. hamar /// hamaika12 /// 13

        

 25. goizeko ordu biak /// eguerdiatwo o'clock AM /// noon

        

 26. gauerdia /// goizeko ordu batamidnight /// one o'clock AM

        

 27. mila /// bimila1000 /// 2000

        

 28. arratsaldeko ordu biak /// gauerditwo o'clock AM /// noon

        

 29. hemeretzi /// hogei9 /// 10

        

 30. goizeko ordu bata /// goizeko ordu biakone o'clock AM /// two o'clock AM

        

 31. arratsalde /// gauaafternoon /// night

        

 32. hogeita bat /// hogeita bi22 /// 23

        

 33. bimila /// milioi bat1000 /// 2000

        

 34. hogeita hamaika /// berrogei70 /// 80

        

 35. hogeita bi /// hogeita hiru22 /// 23

        

 36. hamahiru /// hamalau13 /// 14

        

 37. gaua /// eguerdiamidday /// midnight

        

 38. gero /// lehenmore /// now

        

 39. goiz /// arratsaldemorning /// afternoon

        

 40. eguerdiko ordu bata /// arratsaldeko ordu biakone o'clock AM /// two o'clock AM

        

 41. hirurehun /// mila300 /// 1000

        

 42. lehen /// goizbefore /// morning

        

 43. _____ ordu /// _____ egun_____ minute(s) /// _____ hour(s)

        

 44. erdia /// gutxiagohalf /// less

        

 45. hirurogeita /// hirurogeita hamar40 /// 50

        

 46. ehun /// berrehun200 /// 300

        

 47. berrogei /// berrogeita hamar80 /// 90

        

 48. hamazazpi /// hemezortzi18 /// 19

        

 49. larogeita hamar /// ehun90 /// 100

        

 50. hamabost /// hamasei15 /// 16