NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

50 Matching questions

 1. brown /// How much is a ticket to _____?
 2. Quarter past four /// Half past six
 3. June /// July
 4. August /// September
 5. Five past two /// Quarter past four
 6. yellow /// green
 7. orange /// brown
 8. October /// November
 9. Quarter to ten /// Five to eleven
 10. Twenty to eight /// Quarter to ten
 11. black /// white
 12. May /// June
 13. How much is a ticket to _____? /// One ticket to _____, please.
 14. Tuesday /// Wednesday
 15. One o'clock /// Five past two
 16. September /// October
 17. red /// blue
 18. _____ year(s) /// today
 19. white /// gray
 20. April /// May
 21. gray /// red
 22. November /// December
 23. March /// April
 24. _____ week(s) /// _____ month(s)
 25. blue /// yellow
 26. Gasteiz, 10th April, 1987 /// black
 27. green /// orange
 28. this week /// last week
 29. One ticket to _____, please. /// Where does this train/bus go?
 30. Five to eleven /// 10th July, 2008
 31. Sunday /// Monday
 32. _____ day(s) /// _____ week(s)
 33. December /// One o'clock
 34. Wednesday /// Thursday
 35. yesterday /// tomorrow
 36. February /// March
 37. Friday /// Saturday
 38. 10th July, 2008 /// 25th December, 1995
 39. Monday /// Tuesday
 40. Half past six /// Twenty to eight
 41. today /// yesterday
 42. last week /// next week
 43. January /// February
 44. Thursday /// Friday
 45. tomorrow /// this week
 46. 25th December, 1995 /// Gasteiz, 10th April, 1987
 47. _____ month(s) /// _____ year(s)
 48. July /// August
 49. Saturday /// January
 50. next week /// Sunday
 1. a seiak eta erdi /// zortziak hogei gutxi
 2. b zuri /// gris
 3. c Txartel bat _____ra, mesedez /// Nora doa tren/bus hau?
 4. d berde /// laranja
 5. e gris /// gorri
 6. f iraila /// urria
 7. g astelehena /// asteartea
 8. h osteguna /// ostirala
 9. i hori /// berde
 10. j azaroa /// abendua
 11. k gaur /// atzo
 12. l _____ hilabete /// _____ urte
 13. m abendua /// ordu bata da
 14. n Hamarrak laurden gutxi /// Hamaikak bost gutxi
 15. o 1995eko abenduaren 25a /// Gasteizen, 1987ko apirilaren 10ean
 16. p ordu bata da /// ordu biak eta bost
 17. q Hamaikak bost gutxi /// 2008ko uztailaren 10a
 18. r apirila /// maiatza
 19. s otsaila /// martxoa
 20. t maiatza /// ekaina
 21. u bihar /// aste honetan
 22. v aste honetan /// joan den astean
 23. w _____ aste /// _____ hilabete
 24. x igandea /// astelehena
 25. y 2008ko uztailaren 10a /// 1995eko abenduaren 25a
 26. z uztaila /// abuztua
 27. aa abuztua /// iraila
 28. ab Gasteizen, 1987ko apirilaren 10ean /// beltz
 29. ac urtarrila /// otsaila
 30. ad Zenbat da txartel bat _____ra? /// Txartel bat _____ra, mesedez
 31. ae zortziak hogei gutxi /// Hamarrak laurden gutxi
 32. af hurrengo astean /// igandea
 33. ag marroi /// Zenbat da txartel bat _____ra?
 34. ah beltz /// zuri
 35. ai _____ egun /// _____ aste
 36. aj ordu biak eta bost /// laurak eta laurden
 37. ak joan den astean /// hurrengo astean
 38. al laranja /// marroi
 39. am gorri /// urdin
 40. an larunbata /// urtarrila
 41. ao martxoa /// apirila
 42. ap ostirala /// larunbata
 43. aq urdin /// hori
 44. ar asteazkena /// osteguna
 45. as atzo /// bihar
 46. at ekaina /// uztaila
 47. au asteartea /// asteazkena
 48. av urria /// azaroa
 49. aw _____ urte /// gaur
 50. ax laurak eta laurden /// seiak eta erdi