NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Print test

29 Matching questions

 1. it is /// we are
 2. he does it /// they do it
 3. you do it to us, man /// I do it to you all
 4. you are, friend /// you are, stranger
 5. I am /// you are, friend
 6. have [root] /// [plural marker]
 7. you all are /// they are
 8. I do it /// he does it
 9. you are to us, sir /// I do them
 10. [plural marker] /// it does you sir
 11. you do it to me, man /// you do it to us, man
 12. I do it to you all /// we are to you sir
 13. it does you sir /// you do us, sir
 14. do it [root] /// have [root]
 15. do it to... [root] /// do it [root]
 16. I do it to you /// you do it to me, man
 17. be to...[root] /// do it to... [root]
 18. you are, stranger /// it is
 19. you do him, friend /// he does all of you
 20. I do them /// you do it, friend
 21. we are /// you all are
 22. they are /// I do it
 23. I am to you, man /// you are to me
 24. you do to me /// I do it to you
 25. he does all of you /// I was
 26. I do you /// I do to you, man
 27. we are to you sir /// be to...[root]
 28. you do me, friend /// I do you
 29. they do it /// you do me, friend
 1. a dira /// dut
 2. b zaitu /// gaituzu
 3. c gatzaizkizu /// tzai
 4. d zara /// da
 5. e zaituzte /// nintzen
 6. f gara /// zarete
 7. g nauk /// haut
 8. h hatzait /// diat
 9. i dute /// nauk
 10. j ditut /// hau
 11. k haut /// natzaik
 12. l dizuet /// gatzaizkizu
 13. m hau /// zaituzte
 14. n i/izki /// u/uzte
 15. o didak /// diguk
 16. p haiz /// zara
 17. q naiz /// haiz
 18. r natzaik /// hatzait
 19. s dut /// du
 20. t u/ute /// it
 21. u tzai /// i/izki
 22. v diat /// didak
 23. w diguk /// dizuet
 24. x it /// zaitu
 25. y u/uzte /// u/ute
 26. z du /// dute
 27. aa zarete /// dira
 28. ab gaituzu /// ditut
 29. ac da /// gara