NAME

Question types


Start with


Question limit

of 56 available terms

Print test

56 Multiple choice questions

 1. ami ________ korte paari
 2. ami jaani na
 3. shobchey
 4. amar
 5. amar [thing] nei
 6. ekta
 7. boro
 8. aaro
 9. onek
 10. bondhu
 11. ami ____________ pochondo kori
 12. tumi kemon aacho?
 13. amar [thing] aachey
 14. kaalo
 15. choto
 16. shobuj
 17. thehkeh
 18. tumi kahmon aacho?
 19. ami
 20. kamala
 21. shob shomai
 22. amar nam ____________
 23. ahgay
 24. ami [place] ey jai
 25. ekhaney
 26. kahmon
 27. ami jaani
 28. porey
 29. shaadaa
 30. holud
 31. notoon
 32. naa
 33. bhaalo
 34. laal
 35. jonno
 36. tomar nam ki?
 37. amar __________ laagbey
 38. ami ___________ bhaalobashi
 39. kintu
 40. aar
 41. othoba
 42. aabar
 43. achaa
 44. onek
 45. ami _________ khuji
 46. khushi
 47. neel
 48. shob
 49. jodi
 50. ha
 51. ami [thing] jaani
 52. ami __________ banai
 53. ami __________ chai
 54. BHEEthoray
 55. badami / khoiree
 56. doya kore