NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Print test

29 True/False questions

 1. la prunaplum/prune

        

 2. la mongetapotato

        

 3. la cebaonion

        

 4. la cireracherry

        

 5. el pebrotpepper

        

 6. el melopepper

        

 7. el cogobremushroom (general)

        

 8. la pinyapineapple

        

 9. la taronjaorange

        

 10. el tomàquettomato

        

 11. la sindriawatermelon

        

 12. el carbassózucchini

        

 13. el pressecpeach

        

 14. l'allgarlic

        

 15. la pastanagacarrot

        

 16. l'enciamlettuce

        

 17. el boletmushroom (general)

        

 18. l'olivagarlic

        

 19. la perapear

        

 20. el raïmbanana

        

 21. el platanbanana

        

 22. la patatapotato

        

 23. l'esparreceggplant

        

 24. la pomaapple

        

 25. les patates fregidaspotato

        

 26. el xampinyonpineapple

        

 27. la llimonapineapple

        

 28. la maduixastrawberry

        

 29. l'esberginiaeggplant