NAME

Question types


Start with


Question limit

of 35 available terms

Print test

35 True/False questions

 1. l'estalvisaving

        

 2. el dia feinerworking day

        

 3. ploureto rain

        

 4. l'aquarellasaving

        

 5. i totto be sunny

        

 6. la tempestabag

        

 7. el contestadorcruise

        

 8. l'home del tempswatercolor

        

 9. passi-ho béto go/come and (with infinitive)

        

 10. la bossasun screen, cream

        

 11. el senyalcruise

        

 12. ingressarbag

        

 13. disponibleavailable

        

 14. la calamarsahail

        

 15. calent/-ahot

        

 16. la cremasnow

        

 17. l'èxitsuccess

        

 18. passar ato go/come and (with infinitive)

        

 19. tornar aTo...again (with infinitive)

        

 20. la plujabag

        

 21. prometreto promise

        

 22. acostumar ato go/come and (with infinitive)

        

 23. Demà plouràto rain

        

 24. fer solto be sunny

        

 25. la neurain

        

 26. fart/-aheavy, strong, powerful

        

 27. fer mal tempsto be hot

        

 28. fort/-aheavy, strong, powerful

        

 29. queto rain

        

 30. el creuercruise

        

 31. fer calorto be sunny

        

 32. escalarto be hot

        

 33. el comptecruise

        

 34. la inauguracióopening

        

 35. anar-se'nto go (away)