NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Print test

47 Matching questions

 1. flu
 2. busy
 3. pain
 4. lately
 5. if I were you
 6. to sit down
 7. to break
 8. to have a cold
 9. to behave oneself
 10. to prescribe
 11. mouth
 12. leg
 13. foot
 14. to suffer
 15. serious
 16. elbow
 17. in a bad way
 18. to have a temperature
 19. on top (of all that)
 20. to hurt
 21. blow, knock
 22. I don't feel well
 23. finger
 24. ear
 25. neck
 26. dispirited
 27. arm
 28. makes me feel
 29. to feel sick
 30. stomach ache
 31. rest
 32. discouraged, downhearted
 33. eye
 34. medicine
 35. to admit to hospital
 36. knee
 37. nose
 38. to take things to heart
 39. nephew/niece
 40. to be necessary, to be right
 41. at least
 42. even
 43. you ought to
 44. hand
 45. headache
 46. pill
 47. back
 1. a el dolor
 2. b desmotivat/-da
 3. c greu
 4. d fer bondat
 5. e el cop
 6. f el repòs
 7. g fer mal
 8. h trencar
 9. i estar marejat/-da
 10. j fotut/-da
 11. k estar refredat/-da
 12. l agafar les coses a pit
 13. m la pastilla
 14. n l'orella
 15. o desanimat/-da
 16. p el mal de ventre
 17. q hauries de
 18. r el colze
 19. s el peu
 20. t la cama
 21. u ingressar
 22. v la mà
 23. w com a minim
 24. x l'ull
 25. y el braç
 26. z el dit
 27. aa el coll
 28. ab el mal de cap
 29. ac jo de tu
 30. ad fins i tot
 31. ae el nas
 32. af caldre
 33. ag per postres
 34. ah darrerament
 35. ai el genoll
 36. aj efeinat/-da
 37. ak el nebot/la neboda
 38. al receptar
 39. am em fa estar
 40. an el medicament
 41. ao patir
 42. ap la boca
 43. aq l'esquena
 44. ar la grip
 45. as No em trobo bé
 46. at seure
 47. au tenir febre