NAME

Question types


Start with


Question limit

of 52 available terms

Print test

52 Matching questions

 1. dual carriageway, divided highway
 2. isolated
 3. small flat
 4. to be about to
 5. money (colloquial)
 6. majority
 7. come on!
 8. chest of drawers
 9. It wasn't like this before
 10. cutlery
 11. since
 12. heating
 13. wall
 14. to disagree
 15. ancient
 16. spoon
 17. to agree
 18. floor
 19. building work
 20. no problem
 21. to laugh
 22. I don't agree
 23. of course
 24. staircase
 25. knife
 26. subject
 27. ceiling
 28. to be in a bad way
 29. madness, stupid thing
 30. than
 31. farmhouse
 32. to expect
 33. armchair
 34. relative
 35. to rocket (prices)
 36. antique dealer
 37. fork
 38. to fix, to repair
 39. to rearrange
 40. piles of money
 41. glass
 42. gosh
 43. peace
 44. to lay the table
 45. large balcony area
 46. neighbor(ing)
 47. serviette, napkin
 48. mattress
 49. The furniture was old
 50. media
 51. outskirts
 52. to object
 1. a au
 2. b el tema
 3. c l'obra
 4. d la paret
 5. e un dineral
 6. f riure
 7. g el got
 8. h un parent
 9. i el sostre
 10. j el ganivet
 11. k aïllat/-da
 12. l des que
 13. m la majoria
 14. n estar d'acord
 15. o els afores
 16. p el tovalló
 17. q la terrassa
 18. r redistribuir
 19. s l'antiquari
 20. t els mitjans de comunicació
 21. u els calés
 22. v arreglar
 23. w Això no era així
 24. x estar malament
 25. y el piset
 26. z això rai
 27. aa carai
 28. ab que no pas
 29. ac la forquilla
 30. ad l'autovia
 31. ae la butaca
 32. af Els mobles eren vells
 33. ag prou
 34. ah la cullera
 35. ai el matalàs
 36. aj estar a punt de
 37. ak parar la taula
 38. al la calaixera
 39. am esperar-se
 40. an antic/-ga
 41. ao l'escala
 42. ap la bestiesa
 43. aq disparar-se
 44. ar la calefacció
 45. as No hi estic d'acord
 46. at la pau
 47. au el terra
 48. av estar en contra
 49. aw una masia
 50. ax veí/-ïna
 51. ay els coberts
 52. az oposar-se