NAME

Question types


Start with


Question limit

of 52 available terms

Print test

52 True/False questions

 1. antic/-gaisolated

        

 2. un parentwall

        

 3. proucome on!

        

 4. l'escalastaircase

        

 5. la calefaccióheating

        

 6. caraicome on!

        

 7. una masiafarmhouse

        

 8. l'antiquariantique dealer

        

 9. la majoriamajority

        

 10. arreglarto fix, to repair

        

 11. el ganivetsmall flat

        

 12. els cobertscutlery

        

 13. estar en contrato be in a bad way

        

 14. Els mobles eren vellsThe furniture was old

        

 15. el tovallóserviette, napkin

        

 16. això raigosh

        

 17. el pisetknife

        

 18. la butacamadness, stupid thing

        

 19. la calaixerachest of drawers

        

 20. Això no era aixíIt wasn't like this before

        

 21. estar malamentto be in a bad way

        

 22. oposar-seto object

        

 23. un dineralrelative

        

 24. l'obradual carriageway, divided highway

        

 25. aïllat/-daisolated

        

 26. No hi estic d'acordI don't agree

        

 27. l'autoviabuilding work

        

 28. estar a punt deto be about to

        

 29. redistribuirsince

        

 30. el temafloor

        

 31. estar d'acordto agree

        

 32. la paupeace

        

 33. la forquillafork

        

 34. els mitjans de comunicaciómedia

        

 35. parar la taulato lay the table

        

 36. riureto laugh

        

 37. que no pasfarmhouse

        

 38. el gotsmall flat

        

 39. la terrassalarge balcony area

        

 40. la paretwall

        

 41. des quesince

        

 42. la bestiesalarge balcony area

        

 43. auof course

        

 44. disparar-seto expect

        

 45. esperar-seto rocket (prices)

        

 46. la cullerachest of drawers

        

 47. els aforesoutskirts

        

 48. el terrafloor

        

 49. els calésmattress

        

 50. veí/-ïnaneighbor(ing)

        

 51. el sostreceiling

        

 52. el matalàsmoney (colloquial)