NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Print test

47 True/False questions

 1. Què passa? Què tal?What's up?

        

 2. el maritHusband

        

 3. pallús, pastanaga, sapastre, tòtilFather

        

 4. Salut!Cheers!

        

 5. A reveureFather

        

 6. Quin merder!See you soon

        

 7. el cosí (m) ; la cosina (f)Cousin

        

 8. Gràcies / Moltes gràcies / MercèsPleased to meet you

        

 9. Perdó! Em sap greuSorry!

        

 10. BenvingudesWelcome (plural male or mixed)

        

 11. Bon diaGood morning

        

 12. De resYou're welcome

        

 13. Xarnego, xarnegos [ʃərˈnɛɣu] (both noun and adjective)Pleased to meet you

        

 14. els nensSon

        

 15. Bon viatge!Bon voyage!

        

 16. la fillaAunt

        

 17. la germanaWife

        

 18. Fill de verraSon of a pig

        

 19. Com estàs? (informal) Com està? (formal) ;Cousin

        

 20. Collons, ousF*cker

        

 21. la donaAunt

        

 22. Mare; MamaSister

        

 23. Bona tardaGood afternoon

        

 24. Papa, pareFather

        

 25. la tiaDaughter

        

 26. Bon profit!Bon appetite!

        

 27. Encantat, Molt de gust, Tant de gustCoward

        

 28. el germàHusband

        

 29. Bona nitGood morning

        

 30. el filSon

        

 31. Cabró, desgraciat, gilipolles, mamó*******, shithead

        

 32. Fot el campF*ck off

        

 33. Hola, Bon diaGood morning

        

 34. Hostia puta!Cheers!

        

 35. AdéuWife

        

 36. BenvingudaWelcome (to a female)

        

 37. Fill de putaSon of a pig

        

 38. l'oncleUncle

        

 39. Que vagi béTake care

        

 40. Fote'tF*ck off

        

 41. FolladorWife

        

 42. BenvingutWelcome (plural male or mixed)

        

 43. Cagueta; cagacalcesMother

        

 44. BenvingutsWelcome (plural male or mixed)

        

 45. Dispensi! Perdoni!Excuse me

        

 46. Fins araGood afternoon

        

 47. Sisplau (sees-PLOW); Si us plau (see oos PLOW)Cousin