NAME

Question types


Start with


Question limit

of 103 available terms

Print test

103 Multiple choice questions


 1. 'Posa el teu somni a prova'
  Posar, ficar, introduir

 2. Ensenyar,

 3. Escriure

 4. Deixar en prèstec

 5. Mostrar, ensenyar

 6. Agafar

 7. Conduir

 8. Lletrejar

 9. Menjar en excès

 10. Agafar
 11. Saber, comprendre

 12. Veure

 13. Permetre, deixar marxar, despendre's

 14. Guiar, conduir

 15. Cremar

 16. Guanyar

 17. Triar

 18. Ésser o estar

 19. Muntar a cavall o en vehicle

 20. Despertar-se

 21. Accelerar, córrer molt

 22. Escopir

 23. Parar taula, posar

 24. Tornar a explicar una història

 25. Enviar

 26. Equivocar-se, confondre's

 27. Barallar-se

 28. 'Become your dream' 'Converteix-te en el teu somni'
  Convertir-se, esdevenir, arribar a ser

 29. Robar

 30. Posar, desplegar

 31. Conèixer, trobar-se

 32. Gastar diners, passar el temps

 33. Oblidar

 34. Tancar

 35. Construir

 36. Marxar, abandonar

 37. Córrer

 38. Entendre, comprendre

 39. Trobar

 40. Dir

 41. Donar, regalar

 42. Jeure

 43. Colpejar, xutar, donar un cop

 44. Congelar

 45. Portar

 46. Desplegar, escampar
  spread wings=desplegar les ales

 47. Fer

 48. Ensumar, olorar

 49. Seure

 50. Sentir

 51. Ensenyar

 52. Llegir

 53. Dormir

 54. Esfonsar-se

 55. Penjar

 56. Trencar

 57. Encarregar-se, fer-se càrrec

 58. Amagar

 59. Fer

 60. Guardar
  "keep calm"=mantenir la calma

 61. Pagar

 62. Alimentar, donar de menjar

 63. 'Welcome, key is under this mat'. 'Benvinguts, la clau està a sota d'aquesta catifa'
  Venir, entrar

 64. Comprar

 65. Tenir

 66. Tallar

 67. Escombrar

 68. Nedar

 69. Escoltar

 70. Reconstruir

 71. Parlar

 72. Engantxar

 73. Voler dir, significar

 74. Bufar

 75. Aconseguir

 76. Aprendre

 77. Brillar

 78. Cantar

 79. Trucar al timbre, per telèfon...

 80. Vendre

 81. Valer, costar

 82. Pensar

 83. Menjar

 84. Estar dret

 85. Ferir, fer mal, prendre mal

 86. Disparar

 87. Crèixer, conreuar

 88. Beure

 89. Prendre

 90. Llençar

 91. Volar

 92. Suportar

 93. Portar (roba)

 94. Anar

 95. Dibuixar

 96. Començar

 97. Demostrar

 98. Cavar

 99. Caure

 100. Perdre

 101. Somiar

 102. Aconseguir, agafar

 103. Dir, explicar, explicar històries i contes