NAME

Question types


Start with


Question limit

of 364 available terms

Print test

352 Matching questions

 1. de la tarda
 2. les cinc i quart/ un quart des sis
 3. setanta
 4. cent dos
 5. danès (-esa)
 6. molt pa
 7. perdona/perdoni
 8. vint-i-sis
 9. quaranta-dos
 10. vosaltres
 11. la farmàcia
 12. les vuit i cinc (minuts)
 13. ho sento
 14. una cadira
 15. quinze
 16. la matinada
 17. hi
 18. molta farina
 19. una noia
 20. França
 21. cent quatre
 22. sol/a
 23. viure
 24. a quina hora comença la pel-lícula?
 25. tu ets
 26. el passadís
 27. disset
 28. no, no hi és (ara)
 29. ell es diu
 30. el pis
 31. el teu, la teva, els teus, les teves
 32. setanta-dos
 33. Andalusia
 34. molt de gust
 35. tres-cents cinquanta-sis
 36. l'oncle
 37. et presento...
 38. carrer
 39. poble
 40. el nostre, la nostra, els nostres, les nostres
 41. cinquanta-dos
 42. conèixe't
 43. aquests/es
 44. demà
 45. Parli més a poc a poc, sisplau
 46. a mà esquerra
 47. noranta
 48. trenta-quatre
 49. l'(auto)bús (m)
 50. on és...?
 51. és a...
 52. quant dura?
 53. està casada
 54. feliç
 55. setanta-u
 56. Japó
 57. novè/ena
 58. del matí
 59. les sis menys quart/ tres quarts de sis
 60. la nit
 61. bom tarda
 62. a quina hora surt el tren?
 63. tretze
 64. ells/elles
 65. setze
 66. dues cadires
 67. codi postal
 68. estar-se
 69. escocès
 70. igualment
 71. oi?
 72. (moltes) gràcies
 73. de res
 74. encara
 75. l'edifici (m.)
 76. qui
 77. Què vol dir...?
 78. japonès
 79. tenir...anys
 80. vull
 81. què?
 82. dos-cents trenta-dos
 83. bo, bona
 84. deu
 85. mil
 86. hi ha alguna parada de bus per aquí?
 87. novel-la
 88. caça
 89. dinou
 90. seixanta-u
 91. vint-i-dos
 92. fins després
 93. quants/es?
 94. bon dia
 95. i
 96. d'acord
 97. normalment
 98. quaranta
 99. hi ha
 100. vosaltres us dieu
 101. de part de qui?/ amb qui parlo?
 102. el meu, la meva, els meus, les meves
 103. no hi fa res
 104. cinquanta
 105. el matí
 106. també
 107. dos
 108. l'home
 109. vint-i-quatre
 110. què voleu prendre?
 111. trenta-cinc
 112. agafar
 113. davant
 114. el metro
 115. on vius?
 116. el barri
 117. és
 118. el rebedor
 119. el tramvia
 120. set
 121. tres
 122. quants anys tens?
 123. et presento els meus pares
 124. espanyol
 125. el cognom
 126. l'habitació (f.)
 127. suec(a)
 128. doncs...
 129. al costat de
 130. sí que hi és
 131. millor
 132. avinguda
 133. l'avi
 134. a l'estranger
 135. quatre
 136. quart/a
 137. éa lluny?
 138. Com et dius?/ Com es diu?
 139. vint-i-u
 140. francès (-esa)
 141. quaranta-u
 142. vuitanta
 143. (que) tens/té hora?
 144. cinquanta-u
 145. cinquè/ena
 146. el punt de trobada
 147. perfecte
 148. jo
 149. espero
 150. el fill
 151. i tu?
 152. em dic
 153. Itàlia
 154. les set i vint-i-cinc/ un quart i deu (minuts) de vuit
 155. nosaltres ens diem
 156. el bany
 157. trenta-u
 158. no ho sé
 159. maleta
 160. català (-ana)
 161. seixanta
 162. dir-se
 163. et va bé a les set?
 164. cent vint
 165. ostres
 166. el cap de setmana
 167. noranta-u
 168. Londres
 169. a quina hora?
 170. el vostre, la vostra, els vostres, les vostres
 171. Ho sento, no ho entenc
 172. el tren
 173. n'hi ha una
 174. en aquesta contonada
 175. ells són
 176. digui?
 177. les set i trenta-cinc/ dos quarts i cinc (minuts) de vuit
 178. em sembla que
 179. nosaltres
 180. sortir
 181. és a la vora?
 182. sóc
 183. s'equivoca
 184. que hi es/ha...?
 185. aquí (mateix)
 186. com s'escriu això?
 187. vint-i-tres
 188. a mi em va bé
 189. casa seva
 190. set-cents noranta-vuit
 191. cent u
 192. les cinc i mitja/ dos quarts de sis
 193. nom
 194. catorze
 195. gran
 196. li presento...
 197. el viatge
 198. què et sembla de quedar?
 199. esquerre/a
 200. Sóc de...
 201. la cantonada
 202. irlandès
 203. cent vint-i-cinc
 204. quina adreça tens/té?
 205. Com es diu en català?
 206. camí
 207. trenta
 208. l'àvia
 209. són dos quarts de vuit
 210. el seu, la seva, els seus, les seves
 211. non-cents setanta-quatre
 212. el migdia
 213. o sigui
 214. zero
 215. ella
 216. la mare
 217. el tallat
 218. estranger(a)
 219. amb
 220. el llibre
 221. Com estàs?/Com està?
 222. quant/a?
 223. encantat(-da)
 224. la parada
 225. darrere
 226. vostè és
 227. el marit
 228. bitllets
 229. truca
 230. el cafè amb llet
 231. bona nit
 232. cinc-cents seixanta-set
 233. de
 234. Canadà
 235. la cuina
 236. tenir
 237. ell
 238. trenta-tres
 239. setè/ena
 240. vuitanta-u
 241. el cinema
 242. cinc
 243. andalús
 244. el mejador
 245. m'acompanyes
 246. seixanta-dos
 247. apa
 248. tot/a
 249. cent tres
 250. (molt) bé
 251. que vagi bé
 252. ei
 253. per
 254. voler
 255. tu
 256. Espanya
 257. quin/a/s/es?
 258. um quart de deu
 259. al fons
 260. Escòcia
 261. la tarda
 262. tinc...anys
 263. vint-i-cinc
 264. benvingut
 265. visc a...
 266. un moment sisplau
 267. però
 268. per a
 269. sisè/ena
 270. nou
 271. cent deu
 272. un noi
 273. la pel-lícula
 274. la meva adreça és...
 275. segon/a
 276. la filla
 277. la dreta
 278. dos llits
 279. el germà
 280. onze
 281. després
 282. cent
 283. les cinc
 284. ho pots lletrejar?
 285. a mà dreta
 286. entre
 287. nosaltres som
 288. on
 289. solter/a
 290. tercer/a
 291. hola
 292. aquells/es
 293. a
 294. Ho pot repetir, sisplau?
 295. cap a
 296. anglès(-esa)
 297. un amic/una amiga
 298. el número
 299. equivocar-se
 300. ciutat
 301. al final del carrer
 302. l'estació (f.)
 303. sis
 304. passeig
 305. vint
 306. el pare
 307. la dona
 308. malament
 309. partit pel mig
 310. quina hora és?
 311. a veure...
 312. només
 313. perdoni, senyor(a)
 314. la sala d'estar
 315. Anglaterra
 316. divuit
 317. la germana
 318. ara
 319. dotze
 320. col-legi
 321. l'entrada
 322. aquest pis
 323. Com va això?
 324. te et dius
 325. la pasta
 326. primer/a
 327. carretera
 328. ui, que tard
 329. així/ tan
 330. el centre comercial
 331. (molt) a prop de
 332. u
 333. viutè/ena
 334. sí, exacte
 335. aquest/a
 336. ser
 337. al final (de tot)
 338. el cosí/ la cosina
 339. plaça
 340. aquell/a
 341. vuit
 342. lliure
 343. cent onze
 344. el vespre
 345. italià
 346. quant de temps
 347. trenta-dos
 348. l'amor
 349. ells es diuen
 350. ja no
 351. parlar
 352. adéu
 1. a those (far)
 2. b to be wrong
 3. c is 7:00 OK for you?
 4. d is there a bus stop near here?
 5. e Nice to meet you
 6. f 10
 7. g then, later
 8. h left
 9. i we are called
 10. j big, large, elder
 11. k 5
 12. l you are
 13. m 70
 14. n good night
 15. o 111
 16. p excuse me
 17. q hey
 18. r first name
 19. s you call
 20. t town/village
 21. u you're wrong
 22. v to be (yrs. old)
 23. w this flat
 24. x he
 25. y next to
 26. z my name is
 27. aa better, best
 28. ab I'm sorry
 29. ac to meet you
 30. ad city
 31. ae shopping center
 32. af 15
 33. ag and you?
 34. ah English
 35. ai where
 36. aj main road
 37. ak you are called
 38. al normally
 39. am 9:15
 40. an what a long time
 41. ao 120
 42. ap woman
 43. aq to reside/stay
 44. ar how old are you?
 45. as nice to meet you
 46. at I think that
 47. au 5:45
 48. av How are you?
 49. aw who
 50. ax also
 51. ay 60
 52. az what do you want to drink?
 53. ba there
 54. bb let me introduce you to...(inf.)
 55. bc corner
 56. bd there is/are
 57. be how much?
 58. bf to have
 59. bg brother
 60. bh 3rd
 61. bi French
 62. bj 22
 63. bk 62
 64. bl no longer
 65. bm 101
 66. bn in
 67. bo sister
 68. bp 110
 69. bq (very) close to
 70. br what about meeting?
 71. bs alone
 72. bt 11
 73. bu building
 74. bv corridor
 75. bw Please speak more slowly
 76. bx I want
 77. by abroad
 78. bz book
 79. ca these/those
 80. cb square
 81. cc isn't that so?
 82. cd noon
 83. ce to want
 84. cf all the best
 85. cg What does...mean?
 86. ch behind
 87. ci 7:35
 88. cj meeting point
 89. ck gosh
 90. cl in the afternoon
 91. cm in front
 92. cn How are things?
 93. co that's fine for me
 94. cp my address is...
 95. cq what time does the train leave?
 96. cr daughter
 97. cs 7:25
 98. ct 6th
 99. cu in the morning
 100. cv there is one
 101. cw Can you spell it/that?
 102. cx they are
 103. cy to be called
 104. cz 2nd
 105. da you (pl) are
 106. db 7
 107. dc I am
 108. dd 9th
 109. de Canada
 110. df your
 111. dg love
 112. dh 1000
 113. di 13
 114. dj grandmother
 115. dk tomorrow
 116. dl of/from/about
 117. dm I don't know
 118. dn foreigner
 119. do so
 120. dp 32
 121. dq 80
 122. dr 4th
 123. ds his/her(s)/their(s)/your(s) (formal)
 124. dt 20
 125. du good morning
 126. dv dining room
 127. dw you (pls) are called
 128. dx 50
 129. dy Scotland
 130. dz neighborhood
 131. ea Andalusia
 132. eb 17
 133. ec 31
 134. ed Spain
 135. ee all
 136. ef hunting
 137. eg 567
 138. eh let's see
 139. ei tram
 140. ej what's your address?
 141. ek floor
 142. el 102
 143. em but
 144. en your (pl.)
 145. eo Andalusian
 146. ep where is...?
 147. eq uncle
 148. er happy
 149. es 42
 150. et 30
 151. eu a lot of flour
 152. ev he is called
 153. ew she's married
 154. ex at the end of the street
 155. ey weekend
 156. ez I'm...years old
 157. fa you are (formal)
 158. fb which/what?
 159. fc 23
 160. fd I
 161. fe 125
 162. ff How do you say...in Catalan?
 163. fg postcode
 164. fh Japan
 165. fi now
 166. fj early morning
 167. fk girl
 168. fl morning
 169. fm 8th
 170. fn 7th
 171. fo she
 172. fp that is
 173. fq 16
 174. fr Italian
 175. fs good afternoon
 176. ft well,...
 177. fu 974
 178. fv street
 179. fw Spanish
 180. fx 9
 181. fy is it far?
 182. fz night
 183. ga 40
 184. gb on the left-hand side
 185. gc let me introduce you to...(for.)
 186. gd that (far)
 187. ge they are called
 188. gf 18
 189. gg it is...
 190. gh 8:05
 191. gi train
 192. gj 26
 193. gk Scottish
 194. gl I'm waiting for
 195. gm coffee with a dash of mile
 196. gn banknotes
 197. go underground
 198. gp 19
 199. gq England
 200. gr still
 201. gs 71
 202. gt likewise
 203. gu 81
 204. gv on the right-hand side
 205. gw husband
 206. gx son
 207. gy at the end
 208. gz we are
 209. ha bad
 210. hb only
 211. hc France
 212. hd meet my parents
 213. he towards
 214. hf to speak/talk
 215. hg I'm from...
 216. hh entrance hall
 217. hi 356
 218. hj is...there?
 219. hk will you come with me?
 220. hl one moment, please
 221. hm it's 7:30
 222. hn by/for/through/along
 223. ho is it close?
 224. hp living room
 225. hq this/that
 226. hr yes, hello?
 227. hs kitchen
 228. ht Japanese
 229. hu grandfather
 230. hv 24
 231. hw 5:00
 232. hx room/bedroom
 233. hy you're welcome
 234. hz 1
 235. ia a lot of bread
 236. ib Can you say it again, please?
 237. ic and
 238. id with
 239. ie to leave
 240. if 3
 241. ig evening
 242. ih my
 243. ii (right) here
 244. ij have you got the time?
 245. ik 91
 246. il to be
 247. im bus/metro stop
 248. in avenue
 249. io his/her house/home
 250. ip free
 251. iq see you later
 252. ir yes, that's right
 253. is Catalan
 254. it hello
 255. iu 90
 256. iv thank you (very much)
 257. iw family name
 258. ix single
 259. iy right
 260. iz number
 261. ja 232
 262. jb What's your name?
 263. jc 5:15
 264. jd track
 265. je no, s/he isn't here (at the moment)
 266. jf what time does the film start?
 267. jg don't worry about it/it doesn't matter
 268. jh they
 269. ji I live in...
 270. jj 6
 271. jk welcome
 272. jl OK
 273. jm 51
 274. jn 41
 275. jo all right
 276. jp station
 277. jq 1st
 278. jr afternoon
 279. js 798
 280. jt boy
 281. ju Danish
 282. jv who's speaking?
 283. jw 5:30
 284. jx London
 285. jy school
 286. jz how long does it take?
 287. ka 34
 288. kb let's go
 289. kc at what time?
 290. kd How do you write it?
 291. ke 104
 292. kf to catch/take
 293. kg Italy
 294. kh Irish
 295. ki bus
 296. kj 33
 297. kk novel
 298. kl Swedish
 299. km 100
 300. kn between
 301. ko 21
 302. kp I'm sorry, but I don't understand
 303. kq 35
 304. kr mother
 305. ks it is
 306. kt good-bye
 307. ku father
 308. kv at this corner
 309. kw 2 beds
 310. kx you
 311. ky (right) at the end
 312. kz 8
 313. la what?
 314. lb pharmacy
 315. lc cousin
 316. ld entrance
 317. le split down the middle
 318. lf 25
 319. lg 103
 320. lh journey
 321. li cinema
 322. lj our
 323. lk excuse me, sir/madam
 324. ll 72
 325. lm 4
 326. ln suitcase
 327. lo chair
 328. lp 52
 329. lq 61
 330. lr we
 331. ls for
 332. lt good
 333. lu 0
 334. lv 14
 335. lw (very) well
 336. lx promenade
 337. ly friend
 338. lz man
 339. ma 12
 340. mb yes, s/he's here
 341. mc bathroom/toilet
 342. md to be alive
 343. me where do you live?
 344. mf how many?
 345. mg white coffee
 346. mh 5th
 347. mi oh, it's late
 348. mj pastry
 349. mk 2 chairs
 350. ml what time is it?
 351. mm 2
 352. mn film