NAME

Question types


Start with


Question limit

of 81 available terms

Print test

79 Matching questions

 1. International Day for the Elimination of Violence against Women
 2. Against
 3. Unwanted = Not wanted
 4. To do the same
 5. Date
 6. Season
 7. Health
 8. Holiday season
 9. Truth
 10. Verbal harassment
 11. Each
 12. Randomly
 13. Sexual violence
 14. The International Day for the Elimination of Violence against Women
 15. In vogue
 16. Benefits
 17. Female Genital Mutilation
 18. Form of violence
 19. Which
 20. Yearly
 21. To be kidding
 22. To do so
 23. To hide, hid, hidden
 24. Only
 25. Activist, activists
 26. In which
 27. Private matter
 28. Domestic violence
 29. To say, said, said
 30. To enable, enabled, enabled
 31. The way
 32. To pick, picked, picked
 33. Violence
 34. Behaviour
 35. To shield, shielded, shield
 36. Approximately
 37. Rwanda
 38. Genocide
 39. To experience, -d -d
 40. International Day
 41. Closed doors
 42. Call
 43. Many of us
 44. Everything
 45. Behind
 46. To learn, learned, learned
 47. Sexual assault
 48. To commemorate, commemorated, commemorated
 49. Pumpkin
 50. To ban, banned, banned
 51. To coincide, coincided, coincided
 52. To carry, carried, carried
 53. To impose, imposed, imposed
 54. Ally, allies
 55. Well-known
 56. To be taken
 57. Of the following
 58. Even though
 59. Historical significance
 60. Are you kidding me?
 61. Following
 62. Quiz
 63. Form of violence of violence against women and girls
 64. Bride
 65. Violence against women
 66. Worldwide
 67. To be massacred
 68. All
 69. Percentage
 70. sexual violence
 71. Woman, women
 72. The United Nations = Les nacions Unides, la ONU
 73. Beijing
 74. The same
 75. Child marriage
 76. To take, took, taken
 77. Painful
 78. Each of us
 79. To be assassinated
 1. a cada any
 2. b molt conegut
 3. c mutilació genital femenina
 4. d triar
 5. e violència contra les dones
 6. f crida
 7. g Pequin
 8. h dir
 9. i Deus estar de broma! Em prens el pel?
 10. j no desitjat, no volgut, contra la voluntat
 11. k assetjament verbal
 12. l el mateix
 13. m fer-ho així
 14. n ...
 15. o imposar
 16. p malgrat
 17. q experimentar, viure
 18. r a l'atzar
 19. s només
 20. t coincidir.To end, ended, ended: acabar, posar fi
 21. u violència física
 22. v La violència domèstica Each of us: cadascun de nosaltres
 23. w violència sexual
 24. x aliat, aliats
 25. y Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones
 26. z vacances de l'estació
 27. aa dona, dones
 28. ab ésser massacrats, massacrades
 29. ac tots
 30. ad agressió sexual
 31. ae genocidi
 32. af Test, prova
 33. ag prohibir
 34. ah portes tancades
 35. ai beneficis
 36. aj amagar, amagar-se
 37. ak salut
 38. al cada
 39. am significació història
 40. an arreu del món
 41. ao assumpte privat
 42. ap en què
 43. aq núvia
 44. ar contra
 45. as dolorós
 46. at forma de violència contra les dones i les noies
 47. au aproximadament
 48. av en voga, de moda
 49. aw carbassa
 50. ax Dia Internacional per l'eliminació / eradicació de la violència contra les dones
 51. ay Ruanda
 52. az Dia Internacional
 53. ba possibilitar, permetre
 54. bb dels següent(s)
 55. bc darrera
 56. bd activista, activistes
 57. be estar de broma
 58. bf forma de violència
 59. bg violència
 60. bh ser assassinades
 61. bi següent(s)
 62. bj molts de nosaltres
 63. bk Estació
 64. bl la manera
 65. bm portar, comportar 'acarrear'
 66. bn quin
 67. bo tot
 68. bp percentatge
 69. bq agafar, prendre
 70. br comportament
 71. bs aprendre
 72. bt escudar-se, protegir-se, amagar-se To touch, touched, touched: tocar
 73. bu commemorar
 74. bv veritat
 75. bw matrimoni infantil
 76. bx estar agafat
 77. by cadascun de nosaltres
 78. bz fer el mateix
 79. ca data