NAME

Question types


Start with


Question limit

of 39 available terms

Print test

39 Matching questions

 1. who's this?
 2. that's it?
 3. I'm sick
 4. I'm thirsty
 5. yesterday morning
 6. lie down
 7. I'm tired already
 8. be patient
 9. next week
 10. this afternoon
 11. all night
 12. what are they doing?
 13. I'm annoyed
 14. next month
 15. start
 16. I'm hungry
 17. stop
 18. how many?
 19. where are they going?
 20. give me that
 21. what time is it?
 22. for whom?
 23. where are we going?
 24. tomorrow afternoon
 25. you should / you must
 26. one more
 27. yesterday afternoon
 28. I'm sleepy now
 29. you're annoying
 30. where are they?
 31. tomorrow night
 32. last month
 33. where is he / she?
 34. this morning
 35. all day
 36. last week
 37. what is the date today?
 38. tomorrow morning
 39. tonight
 1. a pagpasensya
 2. b pila ka buok?
 3. c niaging buwan
 4. d kagahapon sa buntag
 5. e tibuok adlaw
 6. f ugma gabii
 7. g asa man sila?
 8. h gisamokan ko
 9. i asa siya?
 10. j nagdaot ko
 11. k asa kita paingon?
 12. l kausa pa
 13. m kinsa kini?
 14. n higda
 15. o katulgon na ko
 16. p para kang kinsa?
 17. q nag-unsa man sila?
 18. r samok ka
 19. s karon buntag
 20. t unsay petsa karon?
 21. u unsay oras naba?
 22. v gikapoy na ko
 23. w niaging semana
 24. x ambi kana
 25. y karon hapon
 26. z ugma buntag
 27. aa sugod
 28. ab mao kana?
 29. ac tibuok gabii
 30. ad sa sunod semana
 31. ae asa man sila paingon?
 32. af ugma hapon
 33. ag gigutom ko
 34. ah kagahapon sa udto
 35. ai hunong
 36. aj karon gabii
 37. ak imo kinahanglan
 38. al giuhaw ko
 39. am sa sunod buwan