NAME

Question types


Start with


Question limit

of 39 available terms

Print test

39 True/False questions

 1. ambi kanathat's it?

        

 2. unsay petsa karon?what is the date today?

        

 3. gisamokan koyou're annoying

        

 4. asa kita paingon?where are they going?

        

 5. nagdaot koI'm hungry

        

 6. asa man sila paingon?where are they going?

        

 7. unsay oras naba?what time is it?

        

 8. kinsa kini?where is he / she?

        

 9. hunongstop

        

 10. niaging semanalast month

        

 11. ugma buntagthis morning

        

 12. asa siya?where is he / she?

        

 13. kausa paone more

        

 14. nag-unsa man sila?what are they doing?

        

 15. karon buntagthis morning

        

 16. tibuok adlawall night

        

 17. sa sunod semananext month

        

 18. ugma gabiitomorrow night

        

 19. kagahapon sa udtoyesterday afternoon

        

 20. sa sunod buwannext month

        

 21. niaging buwanlast week

        

 22. karon hapontonight

        

 23. sugodstop

        

 24. gikapoy na koI'm annoyed

        

 25. pagpasensyawhere is he / she?

        

 26. para kang kinsa?where are they?

        

 27. imo kinahanglanthat's it?

        

 28. kagahapon sa buntagyesterday morning

        

 29. gigutom koI'm thirsty

        

 30. katulgon na koI'm tired already

        

 31. giuhaw koI'm hungry

        

 32. tibuok gabiiall night

        

 33. samok kagive me that

        

 34. pila ka buok?how many?

        

 35. karon gabiitonight

        

 36. ugma hapontomorrow night

        

 37. higdastart

        

 38. mao kana?give me that

        

 39. asa man sila?where are they?