NAME

Question types


Start with


Question limit

of 39 available terms

Print test

39 Matching questions

 1. give me that
 2. one more
 3. this afternoon
 4. last week
 5. this morning
 6. where is he / she?
 7. where are they going?
 8. you should / you must
 9. I'm thirsty
 10. last month
 11. I'm annoyed
 12. where are we going?
 13. I'm sleepy now
 14. what is the date today?
 15. tonight
 16. I'm hungry
 17. stop
 18. tomorrow afternoon
 19. who's this?
 20. next week
 21. where are they?
 22. all night
 23. yesterday afternoon
 24. you're annoying
 25. be patient
 26. yesterday morning
 27. lie down
 28. all day
 29. I'm tired already
 30. for whom?
 31. next month
 32. that's it?
 33. what are they doing?
 34. I'm sick
 35. start
 36. tomorrow morning
 37. what time is it?
 38. tomorrow night
 39. how many?
 1. a tibuok gabii
 2. b asa man sila paingon?
 3. c asa man sila?
 4. d niaging buwan
 5. e niaging semana
 6. f gigutom ko
 7. g pagpasensya
 8. h asa kita paingon?
 9. i unsay oras naba?
 10. j karon hapon
 11. k sa sunod buwan
 12. l ugma hapon
 13. m sugod
 14. n asa siya?
 15. o imo kinahanglan
 16. p ugma buntag
 17. q nagdaot ko
 18. r para kang kinsa?
 19. s kagahapon sa buntag
 20. t hunong
 21. u gisamokan ko
 22. v sa sunod semana
 23. w samok ka
 24. x mao kana?
 25. y tibuok adlaw
 26. z unsay petsa karon?
 27. aa nag-unsa man sila?
 28. ab gikapoy na ko
 29. ac ambi kana
 30. ad kausa pa
 31. ae kinsa kini?
 32. af katulgon na ko
 33. ag kagahapon sa udto
 34. ah giuhaw ko
 35. ai pila ka buok?
 36. aj karon buntag
 37. ak ugma gabii
 38. al higda
 39. am karon gabii