NAME

Question types


Start with


Question limit

of 39 available terms

Print test

39 True/False questions

 1. ugma gabiitomorrow night

        

 2. niaging semanalast month

        

 3. asa kita paingon?where are we going?

        

 4. sugodlie down

        

 5. kagahapon sa udtoyesterday afternoon

        

 6. ugma buntagtomorrow morning

        

 7. samok kayou're annoying

        

 8. tibuok gabiiall day

        

 9. giuhaw koI'm thirsty

        

 10. asa man sila paingon?where are they going?

        

 11. gisamokan koI'm tired already

        

 12. katulgon na koI'm sleepy now

        

 13. niaging buwanlast month

        

 14. imo kinahanglanyou should / you must

        

 15. gikapoy na koI'm tired already

        

 16. gigutom koI'm hungry

        

 17. unsay petsa karon?what time is it?

        

 18. karon gabiithis afternoon

        

 19. nag-unsa man sila?what are they doing?

        

 20. higdastart

        

 21. ambi kanagive me that

        

 22. pila ka buok?how many?

        

 23. ugma hapontomorrow night

        

 24. karon buntagtomorrow morning

        

 25. sa sunod semananext week

        

 26. asa man sila?where is he / she?

        

 27. mao kana?give me that

        

 28. unsay oras naba?what time is it?

        

 29. tibuok adlawall night

        

 30. para kang kinsa?for whom?

        

 31. kausa paone more

        

 32. nagdaot koI'm sick

        

 33. kinsa kini?who's this?

        

 34. kagahapon sa buntagyesterday morning

        

 35. asa siya?where is he / she?

        

 36. karon haponthis afternoon

        

 37. sa sunod buwannext week

        

 38. pagpasensyawhere is he / she?

        

 39. hunongstart