NAME

Question types


Start with


Question limit

of 33 available terms

Print test

33 Matching questions

 1. Where are you from?
  I'm from the usa
 2. what's your name?
  My name is Mike
 3. How old are you?
  I'm 42 years old
  I'm forty two
 4. how are you?
  I'm good
 5. repeat, please
 6. what are your names?
 7. Please, speak more slowly
 8. do you know?
 9. Do you have children?
  have
  none
 10. how do you say "flower" in Cebuano?
 11. How is Matt?
 12. Do you understand?
  yes
  no
  I understand
 13. how's your family?
  Just fine, and how's your family?
  good
 14. where are you headed?  to the( merkado)
 15. getting ready to leave now
 16. How long have you been here?
  # of years
  # of months
  # of weeks
  #of days
  a long time
 17. How many children do you have?
 18. What's this in Cebuano?
 19. where did you come from?
  the market
  just there
 20. ok, I'll be going now
  Oh, okay, come back,ok?
 21. are you married?
  Yes, I'm married
  No, I'm not married
  along time already
 22. where are you going?
  I'm going to the market
 23. would you like something to drink?
  water will be fine
 24. good morning
  good morning as well
 25. hello. Is anyone home?
 26. I came by to visit you
 27. Do you speak.....?
  just a little
 28. I don't understand
 29. Can I ask you a question?
  go ahead
 30. I'm leaving now
 31. What's that in Cebuano?
 32. can I come in?
  come in!
 33. I'll see you
 1. a Naa ka anak?
  Naa
  wala
 2. b kumusta?
  Maayo
 3. c Unsa ang inyong mga ngalan?
 4. d unsa kana sa Cebuano?
 5. e pwede ko modayon?
  dayon lang!
 6. f Minyo ka ba?
  O minyo na ako
  Dili ko minyo
  dugay na
 7. g Maayo(ayo)
 8. h unsa ang" flower" sa Cebuano?
 9. i maayong buntag
  maayong buntag pod
 10. j Unsa naka kadugay diri?
  # ka tuig
  # ka bulan
  # ka simana
  # ka adlaw
  dugay na
 11. k mamisita lang nimo
 12. l pila ang anak nimo?
  # ka lalake ug # ka babayi
 13. m Pila imong edad?
  kuwarentay dos edad ko
  42 ako
 14. n Asa ka(kamo) muadto?
  moadto ko sa merkado
 15. o pwede ko mangutana?
  O sige
 16. p Diin ka(kamo) gikan?
  sa merkado
  Dinha lang
 17. q kabalo ka ba?
 18. r nakasabot ka ba?
  o
  wala
  Nakasabot ko
 19. s unsa kini sa Cebuano?
 20. t palihug, hinaya pagsulti
 21. u unsa imong ngalan?
  mike ngalan ko(si Mike ako)
  Mike, ug ikaw?
 22. v Taga diin ka?
  taga u.s.a ako
 23. w moadto na ako
 24. x makasulti ka ba ug....?
  kabalo ka ba ug....?
  gamay lang
 25. y usba, palihug
 26. z kumusta si mateo?
 27. aa o sige
 28. ab Asa + pronoun + preposition?
  ka(you) paingon
  kamo(all)

  sa(merkado)
 29. ac wala ko kasabot
 30. ad magkita na lang ta
 31. ae moinom ka ba?
  tubig, na lang
 32. af kumusta imong pamilya?
  okey lang. Imong pamilya, kumusta?
  maayo
 33. ag O sige, mopauli na ako
  O sige, balik-balik,ha?