NAME

Question types


Start with


Question limit

of 33 available terms

Print test

33 True/False questions

 1. Minyo ka ba?
  O minyo na ako
  Dili ko minyo
  dugay na
  Do you have children?
  have
  none

        

 2. unsa kini sa Cebuano?What's this in Cebuano?

        

 3. unsa ang" flower" sa Cebuano?how do you say "flower" in Cebuano?

        

 4. Pila imong edad?
  kuwarentay dos edad ko
  42 ako
  Do you have children?
  have
  none

        

 5. Maayo(ayo)do you know?

        

 6. palihug, hinaya pagsultiPlease, speak more slowly

        

 7. pila ang anak nimo?
  # ka lalake ug # ka babayi
  Do you have children?
  have
  none

        

 8. nakasabot ka ba?
  o
  wala
  Nakasabot ko
  Do you have children?
  have
  none

        

 9. wala ko kasabotI don't understand

        

 10. kumusta imong pamilya?
  okey lang. Imong pamilya, kumusta?
  maayo
  how's your family?
  Just fine, and how's your family?
  good

        

 11. usba, palihugrepeat, please

        

 12. kumusta?
  Maayo
  how are you?
  I'm good

        

 13. maayong buntag
  maayong buntag pod
  how are you?
  I'm good

        

 14. Asa ka(kamo) muadto?
  moadto ko sa merkado
  Where are you from?
  I'm from the usa

        

 15. pwede ko modayon?
  dayon lang!
  Can I ask you a question?
  go ahead

        

 16. Diin ka(kamo) gikan?
  sa merkado
  Dinha lang
  where did you come from?
  the market
  just there

        

 17. Unsa ang inyong mga ngalan?what are your names?

        

 18. unsa imong ngalan?
  mike ngalan ko(si Mike ako)
  Mike, ug ikaw?
  what's your name?
  My name is Mike

        

 19. Taga diin ka?
  taga u.s.a ako
  Do you have children?
  have
  none

        

 20. Unsa naka kadugay diri?
  # ka tuig
  # ka bulan
  # ka simana
  # ka adlaw
  dugay na
  How long have you been here?
  # of years
  # of months
  # of weeks
  #of days
  a long time

        

 21. magkita na lang taI'll see you

        

 22. pwede ko mangutana?
  O sige
  Can I ask you a question?
  go ahead

        

 23. Naa ka anak?
  Naa
  wala
  Where are you from?
  I'm from the usa

        

 24. moinom ka ba?
  tubig, na lang
  would you like something to drink?
  water will be fine

        

 25. kabalo ka ba?do you know?

        

 26. unsa kana sa Cebuano?What's that in Cebuano?

        

 27. moadto na akoI'm leaving now

        

 28. O sige, mopauli na ako
  O sige, balik-balik,ha?
  would you like something to drink?
  water will be fine

        

 29. makasulti ka ba ug....?
  kabalo ka ba ug....?
  gamay lang
  Do you understand?
  yes
  no
  I understand

        

 30. Asa + pronoun + preposition?
  ka(you) paingon
  kamo(all)

  sa(merkado)
  where are you headed?  to the( merkado)

        

 31. mamisita lang nimoI'll see you

        

 32. o sigegetting ready to leave now

        

 33. kumusta si mateo?how are you?
  I'm good