NAME

Question types


Start with


Question limit

of 19 available terms

Print test

19 Matching questions

 1. I have a headache.
 2. I need your help!
 3. I'm hungry.
 4. I lost my wallet.
 5. I lost my cellphone.
 6. I can't eat.
 7. Where's the nearest hospital?
 8. I'm lost.
 9. I'm tired
 10. Leave me alone!
 11. Don't touch me!
 12. I'm thirsty.
 13. Police!
 14. I ran out of money
 15. Call the police!
 16. I'm not feeling well.
 17. Help!
 18. I lost my bag.
 19. I can't sleep.
 1. a Lain ang akong panglawas.
 2. b Nawala ang akong cellphone.
 3. c Pasagda-i ko!
 4. d Nawala ang akong pitaka.
 5. e Gigutom ko.
 6. f Gikapoy ko.
 7. g Tawag ug pulis!
 8. h Pulis!
 9. i Kinahanglan ko ug tabang ninyo!
 10. j Dili ko makakaon.
 11. k Nasalaag ko.
 12. l Asa dapit ang pinakaduol na ospital?
 13. m Sakit ang akong ulo, Labad ang akong ulo
 14. n Ayaw ko hilabti!
 15. o Nawala ang akong bag.
 16. p Tabang!
 17. q Giuhaw ko.
 18. r Dili ko makatulog
 19. s Nahurot ang akong kwarta.