NAME

Question types


Start with


Question limit

of 46 available terms

Print test

42 Matching questions

 1. This (close to us) [ang]
 2. me [sa]
 3. you (plural) [ang]
 4. There (far from us) [ang]
 5. (past tense) here (close to me not you) (location marker)
 6. (future tense) here (close to us) (location marker)
 7. they, their, theirs [og]
 8. they [ang]
 9. (present tense) there (far from me not you) (location marker)
 10. we, our, ours (inclusive) [og]
 11. you (plural) [sa]
 12. us (inclusive) [sa]
 13. you, your, yours (pluaral) [og]
 14. them [sa]
 15. in/at this (location) (close to us both) [sa]
 16. (present tense) here (close to us) (location marker)
 17. you (singular) [sa]
 18. we (inclusive) [ang]
 19. he/she [ang]
 20. (future tense) there (fare from both of us) (location marker)
 21. you, your, yours (singular) [og]
 22. In/at this (location) (close to me not you) [sa]
 23. (future tense) there (far from me not you) (location marker)
 24. (present tense) there (fare from both of us) (location marker)
 25. (past tense) there (far from me not you) (location marker)
 26. we (exclusive) [ang]
 27. This (close to me far from you) [ang]
 28. us (exclusive) [sa]
 29. I [ang]
 30. in/at that (location) (from both of us) [sa]
 31. he/she, his/her, his/hers [og]
 32. This (non-focus) near both of us [og]
 33. you (singular) [ang]
 34. him/her
 35. I, my, mine [og]
 36. (past tense) here (close to us) (location marker)
 37. There (close to you) [ang]
 38. we, our, ours (exclusive) [og]
 39. (present tense) here (close to me not you) (location marker)
 40. This (non-focus) near me not you [og]
 41. in/at that (location) (from me)[sa]
 42. (past tense) there (fare from both of us) (location marker)
 1. a diha
 2. b a nia
 3. c niiri, niari
 4. d iya, niya, iyang
 5. e kaninyo, sa inyo
 6. f imo, nimo, imong
 7. g niana
 8. h ka
 9. i ila, nila, ilang
 10. j kiri (kari)
 11. k anha
 12. l kanamo, sa amo
 13. m kanila, sa ila
 14. n kaniya, sa iya
 15. o kanako, sa ako
 16. p ato, nato, atong
 17. q a tua
 18. r kanimo, sa imo
 19. s a taa
 20. t a dia
 21. u didto
 22. v anhi
 23. w niini, niani
 24. x niadto
 25. y inyo, ninyo, inyong
 26. z ako, nako, akong
 27. aa kadto
 28. ab diri
 29. ac sila
 30. ad niini (niani)
 31. ae kamo
 32. af kami
 33. ag ako
 34. ah niiri (niari)
 35. ai kita
 36. aj adto
 37. ak kanato, sa ato
 38. al siya
 39. am kana
 40. an kini (kani)
 41. ao dinhi
 42. ap amo, namo, among