NAME

Question types


Start with


Question limit

of 54 available terms

Print test

52 Matching questions

 1. No this is not old
 2. No Maria is not happy
 3. Is that your boys shirt?
 4. Where is the tall building
 5. Is that very heavy?
 6. You are all very strong
 7. Are these your spoons?
 8. Is he nice?
 9. That is the boys' ball
 10. That house is big
 11. Are the boys tired?
 12. No we are not grandmothers
 13. Where is jane's house?
 14. The table is not very light
 15. Yes I am cold
 16. Are you all grandmothers?
 17. No they are hungry
 18. We are very old
 19. Nola is here in the room
 20. Is the house very old?
 21. The car is not expensive
 22. Yes they are tired
 23. How is bob
 24. Where are you all?
 25. Is this the tie of the missionary
 26. Is that their room?
 27. Do I have a family?
 28. Yes I have fare money
 29. Yes the dog is old
 30. No he is not an american
 31. Is that our plan?
 32. No I don't have a friend
 33. Do you have a problem
 34. Is the dog old?
 35. Does she have siblings?
 36. Where is Jane?
 37. Where are the cheap clothes?
 38. No the bikes are not new
 39. The car is way over there
 40. She is not small
 41. Are you cold?
 42. Yes we are very nice
 43. No this is not very cheap
 44. That is bad
 45. That is his child
 46. Is she nice
 47. That is not Janet's dress
 48. Are they Americans?
 49. Do you have a testimony?
 50. He is good
 51. Yes we are granmothers
 52. They are over there at the store
 1. a Oo may pamasahe ako
 2. b Dili siya americano
 3. c May problema Ka ba
 4. d Dili kini daan
 5. e Mga Lola Ba Kamo?
 6. f Dautan kaayo kana
 7. g Dili siya gamay
 8. h Tigulang kaayo kami
 9. i Kini Ba Ang Korbata sa missionariyo
 10. j May pamiliya ako ba
 11. k Oo Buotan kaayo kami
 12. l Kana Ang bola sa mga lalaki
 13. m Kusgan kaayo kamo
 14. n Aduna siya'y igsoon?
 15. o Tua Ang kotse didto
 16. p Wala, ako'y higala
 17. q Kina Ba Ang imong mga kutsara?
 18. r Dili Barato kaayo kini
 19. s May pagpamatuod Ka Ba
 20. t Dili gaan kaayo Ba Ang lamesa
 21. u Kana Ang iyang anak
 22. v Bug-at kaayo Ba kana?
 23. w Dili bag-0 Ang mga bisikleta
 24. x Oo Tugnaw ako
 25. y Nia si Nola sa kwarto
 26. z Oo mga Lola Kami
 27. aa Buotan Ba siya?
 28. ab Tugnaw Ka Ba?
 29. ac Asa Ang taas nga balay
 30. ad Maayo siya
 31. ae Kana Ba Ang polo sa imong lalaki ?
 32. af Dili gutom sila
 33. ag Americano Ba sila?
 34. ah Buotan Ba siya
 35. ai Asa Ang balay ni jane
 36. aj Dili mahal Ang kotse
 37. ak Dili kami mga lola
 38. al Kapoy Ba Ang mga lalaki
 39. am Kana Ba Ang among plano
 40. an Asa Ang barato nga mga sinina
 41. ao Dili Kana Ang bestida ni Jane
 42. ap Ok tigulang Ang iro
 43. aq Kana Ba Ang iyang kwarto
 44. ar Daan kaayo Ba Ang balay?
 45. as Dako Ang balay
 46. at Tigulang Ba Ang iro?
 47. au Naa sila diha sa tindahon
 48. av Asa kamo
 49. aw Oo Kapoy sila
 50. ax Dili Malipay si maria
 51. ay Kumusta si Bob
 52. az Asa si Jane