NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 True/False questions

 1. singot kaayo koI'm sweaty

        

 2. tapos ka na (Human ka na?)are you finished (2)

        

 3. kung ako ikaw (ako pa nimo)I know him/her

        

 4. ayaw ug kalimut (ayaw ug kalimti)If I were you

        

 5. dili (wala, wa pa)come with me (2)

        

 6. wa ko makahinumdomI don't know

        

 7. abe nako (nag tuo ko)I thought 2

        

 8. dili ko naI don't like that

        

 9. padayon (sige)go ahead

        

 10. wa koy orasI have no time

        

 11. dali diriI don't like that

        

 12. gigutom koI'm hungry

        

 13. kadiyot langjust a moment

        

 14. adto nako karonI'm ready

        

 15. sigurado ka (tinuod ka)I'm sleepy

        

 16. gikapoy koI'm hungry

        

 17. buhatag ikaw raanything you say

        

 18. andam nakaare you ready

        

 19. du-ol (dali nako)come with me (2)

        

 20. nagdali kohurry

        

 21. dili na importanteIt's not important

        

 22. pagdaliI'm in a hurry

        

 23. wala ko kabaloI don't know

        

 24. importante nait's important

        

 25. nahibalo (nahibawo, nakaila ka niya)If I were you

        

 26. nayabag ka (wala ka kuyapi, wala ka malipong)are you out of your mind (3)

        

 27. katugon ko (giduka ko)I'm sleepy

        

 28. kaila nako siyaI don't like that

        

 29. dali ngaricome here

        

 30. nakalimot koI forgot

        

 31. basta ikawdo it yourself

        

 32. guihaw koI'm tired

        

 33. ayo-ayo ha, ampingget well soon, take care

        

 34. balik-balikcome here

        

 35. andam nakoare you ready

        

 36. untacome in

        

 37. dayonit's okay

        

 38. tabangcome in

        

 39. dili na posibleIt's not important

        

 40. maayo nait's okay