NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Print test

25 Matching questions

 1. do you like candy
 2. Don't be shy
 3. each me how to play the game
 4. come here
 5. nice to meet you
 6. How old are you
 7. Do you know where this is?
 8. What are you thinking?
 9. we have candy
 10. What do you like to play
 11. I think Jane is very pretty
 12. What do ya'll like?
 13. I don't care
 14. Are you hungry?
 15. Did you get it?
 16. I have candy
 17. I think he went to the store
 18. you have candy
 19. Do you want to play
 20. what did you mean?
 21. What do you want to do
 22. I wonder where you are
 23. Come with me
 24. he has candy
 25. I like your hair
 1. a maayu naka ila ta
 2. b Ganahan ko sa imong buhok
 3. c nadawat na nimo?
 4. d unsay ganahan ninyo
 5. e ali
 6. f Kuyog mu nako
 7. g unsa imo ganahan na duwa
 8. h pila imo edad
 9. i nang himbung ko asa ka?
 10. j wala koy labot
 11. k Ayaw ka uwaw
 12. l tudloe ko unsaun pag duwa og games
 13. m unsa imu pasabot
 14. n unsa imong buhaton?
 15. o ge gutom namu?
 16. p naakay candy diya
 17. q naako candy para nimo
 18. r kibaw ka asa ni?
 19. s unsa imo ge huna-huna?
 20. t sa akong tan-aw gwapa kaayo si jane
 21. u naa'tay candy
 22. v ganahan mo mag duwa
 23. w murag ni adto siya sa store
 24. x naa'syay candy
 25. y ganahan mog candi