NAME

Question types


Start with


Question limit

of 205 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

200 Matching questions

 1. where?
 2. bird
 3. year
 4. coffee
 5. to have
 6. plate
 7. two
 8. son
 9. tree
 10. to love
 11. France
 12. chair
 13. rice
 14. family
 15. kiss
 16. eleven
 17. am/are
 18. counting word
 19. to drink
 20. zero
 21. tv
 22. small
 23. Moscow
 24. sky
 25. living room
 26. grandfather
 27. egg
 28. police
 29. to sit
 30. eight
 31. horse
 32. older sister
 33. very
 34. Italy
 35. yellow
 36. electricity
 37. mother
 38. cell phone
 39. swim
 40. age
 41. to be called
 42. fish
 43. Egypt
 44. bowl
 45. key
 46. bicycle
 47. under
 48. what
 49. I
 50. coat
 51. husband
 52. teacher
 53. sink
 54. black
 55. to listen
 56. wheat
 57. this
 58. toilet
 59. and
 60. not (negative)
 61. happy
 62. younger sister
 63. old
 64. hug
 65. cow
 66. to write
 67. apple
 68. girl
 69. far
 70. five
 71. cat
 72. street
 73. laptop
 74. to live
 75. good bye
 76. three
 77. dress
 78. 'happening now'
 79. to wear
 80. table
 81. hurry
 82. sandwich
 83. to stand
 84. ball
 85. older brother
 86. man
 87. color
 88. one
 89. big
 90. boy
 91. desktop computer
 92. newspaper
 93. sister
 94. thing
 95. they
 96. machine
 97. Russia
 98. grey
 99. people
 100. seven
 101. woman
 102. window
 103. car
 104. nice to meet you
 105. bedroom
 106. new
 107. four
 108. Rome
 109. telephone
 110. park
 111. learn
 112. book
 113. on top of
 114. to run
 115. door
 116. skirt
 117. younger brother
 118. radio
 119. ten
 120. chinese language
 121. to watch
 122. who
 123. nine
 124. cup
 125. bed
 126. shirt
 127. green
 128. pants
 129. red
 130. Paris
 131. bathroom
 132. kitchen
 133. to eat
 134. hand
 135. milk
 136. children
 137. house
 138. China
 139. theirs
 140. here
 141. Brazil
 142. grass
 143. friend
 144. hi
 145. How old are you?
 146. wife
 147. he/she
 148. how many
 149. computer
 150. doctor
 151. bridge
 152. flower
 153. to do something
 154. orange
 155. water
 156. tea
 157. baby
 158. daughter
 159. father
 160. to walk
 161. USA
 162. grandmother
 163. many
 164. his/hers
 165. shoes
 166. is
 167. sun
 168. to swim
 169. six
 170. blue
 171. few
 172. Japan
 173. white
 174. dining room
 175. egg (to eat)
 176. hat
 177. brother
 178. these
 179. to play
 180. New York
 181. to sleep
 182. to drive or to open
 183. country
 184. purple
 185. city
 186. twelve
 187. counter (horse)
 188. bread
 189. adult
 190. close
 191. there
 192. light
 193. parents
 194. pen
 195. t-shirt
 196. language
 197. dog
 198. juice
 199. from
 200. to buy
 1. a fū mǔ
 2. b nán rén
 3. c kā fēi
 4. d yào shí
 5. e shuì jiào
 6. f shù
 7. g shí
 8. h nǎi
 9. i yōng bào
 10. j yì jiā rén
 11. k
 12. l tā mén
 13. m maō
 14. n mò sī kē
 15. o pán zǐ
 16. p xiān sheng
 17. q jiě jie
 18. r kaī
 19. s
 20. t shǒu
 21. u shì
 22. v rén
 23. w zhù
 24. x
 25. y bēi zǐ
 26. z guó jiā
 27. aa cóng
 28. ab yǐ zi
 29. ac
 30. ad huī
 31. ae nían
 32. af shōu yīn jī
 33. ag chuān
 34. ah jiē
 35. ai sǎn míng zhì
 36. aj shuǐ
 37. ak diàn
 38. al chá
 39. am
 40. an tái tái shi diàn nǎo
 41. ao shàng (biān)
 42. ap nà li
 43. aq
 44. ar bā lí
 45. as ài
 46. at tā men de
 47. au jī dàn
 48. av dēng
 49. aw hēi
 50. ax
 51. ay liù
 52. az xǐ wǎn chí
 53. ba duō
 54. bb
 55. bc tài tai
 56. bd huā
 57. be sheí
 58. bf xīn
 59. bg jin
 60. bh
 61. bi fǎ guó
 62. bj yuǎn
 63. bk
 64. bl xiě zì
 65. bm yì dà lì
 66. bn hěn
 67. bo guǒ zhī
 68. bp zhuō zi
 69. bq fàn tīng
 70. br zì xíng chē
 71. bs chē
 72. bt qiú
 73. bu zuò zhe
 74. bv shàn men
 75. bw fáng zi
 76. bx nǚ hái zǐ
 77. by
 78. bz háng
 79. ca lǎo shī
 80. cb xiǎo
 81. cc
 82. cd shén me
 83. ce zhè lǐ
 84. cf kù zǐ
 85. cg yóu
 86. ch nán hái zǐ
 87. ci zǒu lù
 88. cj shǒu jī
 89. ck yī shēng
 90. cl t-xú shān
 91. cm mǎi
 92. cn xià biān
 93. co ta jǔ suì
 94. cp shí yī
 95. cq dà yī
 96. cr
 97. cs
 98. ct nǎi nai
 99. cu xié zǐ
 100. cv
 101. cw nǚ ér
 102. cx běn
 103. cy diàn shi
 104. cz diàn nǎo
 105. da yǒu
 106. db tīng
 107. dc
 108. dd niú
 109. de diàn huà
 110. df péng you
 111. dg shí èr
 112. dh chúang
 113. di suì
 114. dj nǐ hǎo
 115. dk bào zhǐ
 116. dl xué
 117. dm mǎ tǒng
 118. dn jǐng chá
 119. do
 120. dp xiōng dì
 121. dq dì di
 122. dr mào zǐ
 123. ds dà rén
 124. dt
 125. du huà
 126. dv rèn shi nǐ hěn gāo xìng
 127. dw tái bǐ jì běn diàn nǎo
 128. dx jiǔ
 129. dy bái
 130. dz ér zi
 131. ea jiào
 132. eb dàn
 133. ec céng
 134. ed zhàn zhe
 135. ee é guó
 136. ef zài
 137. eg lǎo
 138. eh mèi mei
 139. ei chī
 140. ej duō shǎo
 141. ek shǎo
 142. el èr
 143. em gōng yuán
 144. en líng
 145. eo fù qīn
 146. ep rì ben
 147. eq zhōng wén
 148. er haí zi
 149. es chèn shān
 150. et mǔ qīn
 151. eu qīn
 152. ev wò shì
 153. ew yé ye
 154. ex shū
 155. ey jiě mèi
 156. ez nǚ rén
 157. fa chuāng hu
 158. fb luó mǎ
 159. fc qiáo
 160. fd měi guó
 161. fe lán
 162. ff wèi shēng jiān
 163. fg gǒu
 164. fh
 165. fi
 166. fj zhè xiē
 167. fk niǎo
 168. fl zuò
 169. fm chú fáng
 170. fn yóu yǒng
 171. fo yīng ér
 172. fp cǎo
 173. fq zhōng guó
 174. fr kàn
 175. fs tài yáng
 176. ft tā de
 177. fu wán
 178. fv kuì
 179. fw chéng shì
 180. fx zài jiàn
 181. fy gē ge
 182. fz
 183. ga pǎo bù
 184. gb lián yī qún
 185. gc hóng
 186. gd nǎ li
 187. ge āi jí
 188. gf qún zǐ
 189. gg tiān kōng
 190. gh niě yuē
 191. gi kè tīng
 192. gj zhè gè
 193. gk píng gǒu
 194. gl
 195. gm bā xī
 196. gn wǎn
 197. go fàn
 198. gp miàn bāo
 199. gq sān
 200. gr dōng xī