NAME

Question types


Start with


Question limit

of 116 available terms

Print test

112 Matching questions

 1. Please stop
 2. Hello
 3. To be
 4. Four
 5. is
 6. sorry
 7. I don't have a question
 8. China
 9. Coffee
 10. The combo of sound radical and meaning radical
 11. My name is called
 12. Picture represents meaning
 13. my phone number is
 14. I don't understand
 15. Coke
 16. Where
 17. We
 18. Six
 19. Pretty good
 20. a lot
 21. your
 22. Motor
 23. Also
 24. phone
 25. Shut up
 26. I came
 27. My home
 28. please say it one more time
 29. what is your home phone number?
 30. not a problem
 31. No/ I don't have
 32. My home is in china
 33. Please
 34. Thanks
 35. My last name is
 36. Hello everyone
 37. again
 38. What
 39. I
 40. Bus
 41. please speak a little slower
 42. please
 43. One
 44. slower
 45. Do you speak English?
 46. Tired
 47. In/at
 48. I am happy
 49. what is your phone number?
 50. his/her
 51. I'm sorry, I don't understand
 52. Tongue twister
 53. American
 54. I am not good
 55. Three
 56. Everyone
 57. home
 58. Most commonly spoken language in world, 915 million
 59. my name is
 60. Very nice to meet you
 61. You
 62. Very nice to meet you too
 63. How about you
 64. Black/land
 65. Sky
 66. you're welcome
 67. I have a question
 68. How about
 69. Formal hello
 70. Seven
 71. no need to thank
 72. Turns a sentence into a yes or no question
 73. Today is..
 74. a little
 75. Sofa
 76. Nine
 77. Zero
 78. I am very good
 79. how much
 80. How are you
 81. Ohio
 82. Alright
 83. number
 84. Where are you from
 85. Us
 86. He/she
 87. I do understand, thank you
 88. Type of martial arts, Chen Wangting invented it
 89. You good
 90. Balance
 91. Teacher
 92. They
 93. Goodbye
 94. Five
 95. You all
 96. To have
 97. 100
 98. Where in america
 99. What's your last name
 100. Person
 101. I am an american
 102. Eight
 103. Chinese
 104. Chenshi, yangshi, wushi, heshi
 105. Two
 106. my
 107. time
 108. talk
 109. Circle
 110. Very good
 111. Here
 112. I am from Ohio
 1. a Wo men
 2. b E hai e
 3. c Mei you
 4. d Yuan
 5. e Yi bai
 6. f Bi zui
 7. g Qi
 8. h Si
 9. i Wo xing
 10. j Wo
 11. k Ni hao
 12. l Lao shi
 13. m shuo
 14. n Nin hao
 15. o jia
 16. p Ni ne
 17. q bu ke qi
 18. r Mamahuhu
 19. s Ta
 20. t man
 21. u Yin
 22. v Kafei
 23. w Hen gaoxing renshi ni
 24. x Nishi na'er de ren?
 25. y wo dong le, xie xie
 26. z Styles of taiji
 27. aa Meh gore
 28. ab zai
 29. ac Zhong guo
 30. ad Harmonics
 31. ae Dao
 32. af Ne
 33. ag You
 34. ah wo de dianhua shi
 35. ai Ye
 36. aj Wojia
 37. ak Pictographs
 38. al Shenme
 39. am Heng
 40. an Zen me yang
 41. ao dui bu qi
 42. ap Wo mei you wen ti
 43. aq Mandarin dialect
 44. ar Yi
 45. as Hai ke yi
 46. at Ni shuo ying wen ma
 47. au Shi
 48. av Ling
 49. aw Zhong wen
 50. ax Zhe li
 51. ay ni jia de dianhua haoma shi duoshao
 52. az Ni men
 53. ba Wo you wen ti
 54. bb Wo hen gaoxing
 55. bc Rao kou ling
 56. bd wo de ming zi shi
 57. be Bu hao
 58. bf Ta men
 59. bg Ni
 60. bh bu yong xie
 61. bi Bashi
 62. bj Jiu
 63. bk Nin guixing
 64. bl ni de
 65. bm Zaijian
 66. bn duoshao
 67. bo Sha fa
 68. bp Hen bang
 69. bq Meiguo na'er
 70. br Ni hao ma
 71. bs Liu
 72. bt ta de
 73. bu Wo bu dong
 74. bv Ma
 75. bw Yang
 76. bx Mada
 77. by Qing ting
 78. bz Er
 79. ca Taiji
 80. cb Quing
 81. cc Da jia hao
 82. cd Kele
 83. ce Wo shi ehai e ren
 84. cf ni de dianhua haoma shi duoshao?
 85. cg Ren
 86. ch Wo jiao
 87. ci qui buqi, wo bu dong
 88. cj duo
 89. ck wo de
 90. cl mei guanxi
 91. cm Da jia
 92. cn Xie xie
 93. co Zai
 94. cp Wu
 95. cq San
 96. cr qing shuo man yi dianer
 97. cs haoma
 98. ct shi
 99. cu Wojia zai zhongguo
 100. cv qing zai shuo yi ci
 101. cw Wo hen hao
 102. cx Women
 103. cy dianhua
 104. cz shao
 105. da ci
 106. db qing
 107. dc Xing qi yi
 108. dd Nali
 109. de Wo shi mei guo ren
 110. df Wo ye hen gaoxing renshi nin
 111. dg Ba
 112. dh Lei