Intensive Czech flashcards |
Create a new class

Create a new folder

Create a new class

Your School

Share this set

New

This is a Free Service provided by Why Fund Inc. (a 501 C3 NonProfit) We thank you for your donation!


(1. Click on the course Study Set you wish to learn.) (2. If you wish you can click on "Print" and print the test page.) (3. When you want to take a test...click on anyone of the tests for that Study Set.) (4. Click on "Check Answers" and it will score your test and correct your answers.) (5. You can take all the tests as many times as you choose until you get an "A"!) (6. Automated college courses created from lecture notes, class exams, text books, reading materials from many colleges and universities.)

<

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • nový

  new

  starý

  old

  mladý

  young

  hezký

  nice

  ošklivý

  ugly

  černý

  black

  bílý

  white

  dobrý

  good

  špatný

  bad

  dlouhý

  long

  krátký

  short

  levný

  cheap

  drahý

  expensive

  malý

  small

  velký

  big

  moderní

  modern

  domáci

  home (as in hw)

  hvlani

  (doesn't change)

  Jaký-jaká-jaké

  what kind of? - declined as hard adj

  který-která-které

  which one - declined as hard adjectives

  my

  můj, moje, moje

  your

  tvůj, tvoje, tvoje

  his

  jeho

  her

  její

  our

  náš, naše, naše

  your pl.

  váš, vaše, vaše

  their

  jejích

  midnight

  půlnoc

  morning before noon

  dopolodné

  after-noon

  otpolodne

  ten-ta-to

  masc, fem, neuter demonstratives - the or it

  To je velmi hezké

  it is very nice

  to je zajimavé

  it is interesting

  to je výborné

  it is great

  to je dobré

  it is delicious / good

  Za málo

  for little- you're welcome

  prosim

  you're welcome, please, can i help you

  Jistě

  certainly

  Či

  whose?

  nalevo(vlevo)

  on the left

  napravo(vpravo)

  on the right

  nahoře

  up, at the top

  dole

  down

  vpředu

  in front of

  vzadu

  at the back

  uprostřed

  in the middle

  tady

  here

  tam

  (over) there

  mít

  ja mam, ty maš, on ma, my mame, vy mate, oni maji

  být

  ja jsem, ty jsi, on je (není), my jsme, vy jste, oni jsou

  Jsem doma

  i am at home

  Jsem ve škole

  I am at school

  Jsem na karlově univerzitě

  I am at Charles University

  čist

  to read

  psát

  to write

  pít

  to drink

  hrát

  to play

  žít

  to live

  jit

  to go on foot

  jet

  to go by vehicle

  pracovat

  to work

  jmenovat se

  to be called

  dekovat

  to thank

  kupovat

  to buy

  nakupovat

  to do shopping

  potřebovat

  to need

  cestovat

  to travel

  mailovat

  to send email

  diskutovat

  to discuss

  lyžovat

  to ski

  ukazovat

  to show

  Moct

  can; -e conjugation. můžu, může etc...

  chtít

  to want; chci, chceš chce, chceme, chcete chtěji

  muset

  must (-i conj); musím, musiš, musi, musíme,

  umět

  to know how (-i conj) umim, umiš, umí, umíme, umíte, umí

  Znat

  to know, to be acquainted with; takes direct object (accusitive case) [like je connais]

  Vědět

  to know about, to know a fact (like je sais)

  Kde

  Where

  kdo

  Who

  Kam?

  Where to? Jdo do kina, do divadla

  V

  Ja jsem v kině; preposition; A->e, consonants -> U

  někde

  some/anywhere

  někam

  to some-anywhere

  několik

  several

  nějak

  somehow

  někdo

  some-anybody

  něco

  some-anything

  nějaký

  some-any

  některý

  some-any

  něčí

  some-anybody§s

  nikde

  nowhere

  nikam

  to nowhere

  nikdy

  never

  nijak

  in no way

  nikdo

  no body

  nic

  nothing

  žadny

  no, none (jaky)

  žadny

  no, none (ktery)

  ničí

  nobody's

  double negation

  verb must be prefixed by ne

  chtít

  chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí

  muset

  musím, musíš, musí, musíme, musíte, musí

  smět

  smím, smím, smí, smíme, smíte, smí, smějí

  rad(a) +

  conjugated verb

  před

  in front of, before, ago

  za

  behind, beyond

  nad

  above, over

  pod

  below, under

  mezi

  between

  mam rad (a) +

  accusitive

  libi se mi +

  nominative

  první

  first

  druhý

  second

  třetí

  third

  čtvrtý

  fourth

  pátý

  fifth

  dvacátý

  twentieth

  padesátý

  fiftieth

  šedesátý

  sixtieth

  stý

  one hundreth

  tisící

  one thousandth

  leden

  january

  unor

  februrary

  březen

  march

  duben

  april

  květen

  may

  červen

  june

  červenec

  july

  srpen

  august

  září

  september

  říjen

  october

  listopad

  november

  prosinec

  december

  Kolikátého je dnes

  what is todays date

  čtvrt na osm

  quarter going on 8 -- or 7:15

  pul osmé

  half of the 8th hour (7:30)

  za deset minut pul jedne

  in 10 minutes half of 1 (12:20)

  jaké je počasí

  how is the weather

  svítí slunce

  the sun is shining

  je jasno

  it is clear

  je polojasno

  it is partly cloudy

  je zataženo

  cloudy

  prší

  rain

  sněží

  snow

  fouká vítr

  wid

  je horko

  it is hot

  je teplo

  it is warm

  je zima

  it is cold

  stupňů

  degree

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature

  Create Study Set
  Powered by Quizlet.com