NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Print test

51 Matching questions

 1. to live (-e)(žiju)
 2. must, have to (-í)
 3. to watch (-á)
 4. to work (-uje)
 5. to do, to make (-á)
 6. to have sg. (-á)
 7. to wash (-e)(myju)
 8. to get up (-á)
 9. to run (-á)
 10. to phone (-uje)
 11. to walk (-í)
 12. to see (-í)
 13. to think (-í)
 14. to go (to drive) (-e)(jedu)
 15. to clean (-í)
 16. to prepare (-í)
 17. to rest (-á)
 18. to need (-uje)
 19. to drink (-e)(piju)
 20. to play (-e) (hraju)
 21. to learn (-í)
 22. to cook (-í)
 23. to count, to compute (-á)
 24. to write (-e)(píšu)
 25. to wait (-á)
 26. to speak (-í)
 27. may/be allowed to (-í)
 28. to have dinner (-í)
 29. to have breakfast (-á)
 30. to live (-í)
 31. want to (-e)(chcí)
 32. to start (-á)
 33. to sleep (-í)
 34. to be (jsem)
 35. to like
 36. can, to be able (-e)(můžu)
 37. to have/should (-á)
 38. to sit (-í)
 39. to travel (-uje)
 40. to have lunch (-á)
 41. to exercise (-í)
 42. to sing (-á)
 43. to swim (-e)(plavu)
 44. to hurry (-á)
 45. to go (on foot) (-e)(jdu)
 46. to lie (-í)
 47. to fly (-í)
 48. to understand (-í)
 49. to listen to (-á)
 50. to know (-á)
 51. to read (-e)(čtu)
 1. a vidět
 2. b plavat
 3. c potřebovat
 4. d žít
 5. e sedět
 6. f rozumět
 7. g mýt
 8. h mluvit
 9. i dělat
 10. j jít
 11. k vařit
 12. l cestovat
 13. m vstávat
 14. n mít rád
 15. o smět
 16. p snídat
 17. q pracovat
 18. r znát
 19. s obědvat
 20. t pít
 21. u poslouchat
 22. v čekat
 23. w chtít
 24. x večeřet
 25. y letět
 26. z telefonovat
 27. aa cvičit
 28. ab dívat se na
 29. ac učit se
 30. ad hrát
 31. ae začínat
 32. af jet
 33. ag počitat
 34. ah spěchat
 35. ai myslet na
 36. aj zpívat
 37. ak moct
 38. al číst
 39. am psát
 40. an odpočívat
 41. ao mít
 42. ap uklízet
 43. aq být
 44. ar spát
 45. as dát si
 46. at běhat
 47. au chodit
 48. av připravit
 49. aw bydlet
 50. ax muset
 51. ay ležet