NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Print test

51 True/False questions

 1. moctcan, to be able (-e)(můžu)

        

 2. obědvatto have lunch (-á)

        

 3. plavatto sing (-á)

        

 4. sedětto sit (-í)

        

 5. jítto go (on foot) (-e)(jdu)

        

 6. dělatto do, to make (-á)

        

 7. rozumětto understand (-í)

        

 8. poslouchatto listen to (-á)

        

 9. mítto have/should (-á)

        

 10. myslet nato live (-í)

        

 11. spěchatto hurry (-á)

        

 12. cvičitto see (-í)

        

 13. zpívatto swim (-e)(plavu)

        

 14. telefonovatto phone (-uje)

        

 15. mít rádto like

        

 16. potřebovatto need (-uje)

        

 17. čekatto wait (-á)

        

 18. čístto go (on foot) (-e)(jdu)

        

 19. připravitto swim (-e)(plavu)

        

 20. začínatto sing (-á)

        

 21. uklízetto have breakfast (-á)

        

 22. vstávatto sleep (-í)

        

 23. ležetto lie (-í)

        

 24. znátto know (-á)

        

 25. mýtto wash (-e)(myju)

        

 26. mluvitto swim (-e)(plavu)

        

 27. chtítwant to (-e)(chcí)

        

 28. pracovatto swim (-e)(plavu)

        

 29. odpočívatto count, to compute (-á)

        

 30. býtto be (jsem)

        

 31. jetto go (to drive) (-e)(jedu)

        

 32. choditwant to (-e)(chcí)

        

 33. vidětto sit (-í)

        

 34. žítto drink (-e)(piju)

        

 35. dát sito have sg. (-á)

        

 36. musetmust, have to (-í)

        

 37. letětto fly (-í)

        

 38. bydletto live (-í)

        

 39. smětmay/be allowed to (-í)

        

 40. psátto know (-á)

        

 41. snídatto have breakfast (-á)

        

 42. běhatto do, to make (-á)

        

 43. učit seto have sg. (-á)

        

 44. vařitto speak (-í)

        

 45. počitatto count, to compute (-á)

        

 46. spátto sleep (-í)

        

 47. cestovatto work (-uje)

        

 48. hrátto write (-e)(píšu)

        

 49. pítto drink (-e)(piju)

        

 50. večeřetto wait (-á)

        

 51. dívat se nato watch (-á)