NAME

Question types


Start with


Question limit

of 150 available terms

Print test

150 True/False questions

 1. musetmust (-i conj); musím, musiš, musi, musíme,

        

 2. To je velmi hezkéit is great

        

 3. mítja mam, ty maš, on ma, my mame, vy mate, oni maji

        

 4. modernímodern

        

 5. theirjejích

        

 6. je polojasnoit is warm

        

 7. Jsem ve školeit is warm

        

 8. Moctmůj, moje, moje

        

 9. smětsmím, smím, smí, smíme, smíte, smí, smějí

        

 10. čistwhose?

        

 11. diskutovatto discuss

        

 12. srpenaugust

        

 13. Kdesome/anywhere

        

 14. jetabove, over

        

 15. Znatabove, over

        

 16. žadnyno, none (jaky)

        

 17. Za málofor little- you're welcome

        

 18. svítí sluncethe sun is shining

        

 19. třetífirst

        

 20. napravo(vpravo)on the right

        

 21. nicfebrurary

        

 22. něčísomehow

        

 23. malýsmall

        

 24. dekovatto buy

        

 25. mybehind, beyond

        

 26. podjejí

        

 27. dubenapril

        

 28. nikdeto nowhere

        

 29. dlouhýblack

        

 30. Vědětto know how (-i conj) umim, umiš, umí, umíme, umíte, umí

        

 31. to je výbornéit is great

        

 32. je teplofor little- you're welcome

        

 33. ošklivýugly

        

 34. šedesátýsixtieth

        

 35. Jaký-jaká-jakéto show

        

 36. předin front of, before, ago

        

 37. to je dobréit is delicious / good

        

 38. jmenovat seto work

        

 39. kdojeho

        

 40. pul osméhalf of the 8th hour (7:30)

        

 41. říjento live

        

 42. žítto live

        

 43. yourtvůj, tvoje, tvoje

        

 44. fouká vítrwid

        

 45. pracovatto work

        

 46. hvlani(doesn't change)

        

 47. červenecjuly

        

 48. ničíto nowhere

        

 49. druhýexpensive

        

 50. jaké je počasíhow is the weather

        

 51. za deset minut pul jednewhat is todays date

        

 52. Jsem na karlově univerzitěto be called

        

 53. Jistěto go on foot

        

 54. domácihome (as in hw)

        

 55. prosinecdecember

        

 56. nalevo(vlevo)on the left

        

 57. psátto play

        

 58. někdosome-anybody

        

 59. červenjune

        

 60. je jasnoit is partly cloudy

        

 61. v, na, o, po, přito be called

        

 62. pršíexpensive

        

 63. ournáš, naše, naše

        

 64. nikamto nowhere

        

 65. záříshort

        

 66. cestovatto travel

        

 67. padesátýfiftieth

        

 68. vzaduat the back

        

 69. březenthird

        

 70. zamůj, moje, moje

        

 71. pítto live

        

 72. krátkýrain

        

 73. nadnothing

        

 74. špatnýbad

        

 75. stýold

        

 76. velkýbig

        

 77. morning before noonon the left

        

 78. některýfourth

        

 79. bílýwhite

        

 80. je zimait is cold

        

 81. čtvrtýgood

        

 82. ledenapril

        

 83. unorabove, over

        

 84. double negationverb must be prefixed by ne

        

 85. after-nooncheap

        

 86. nahoředown

        

 87. libi se mi +it is cold

        

 88. tady(over) there

        

 89. někdesome/anywhere

        

 90. kupovatto buy

        

 91. prvnírain

        

 92. žadnyhere

        

 93. hrátto drink

        

 94. někamto nowhere

        

 95. mam rad (a) +to send email

        

 96. umětto know how (-i conj) umim, umiš, umí, umíme, umíte, umí

        

 97. Jsem domato thank

        

 98. ten-ta-tomasc, fem, neuter demonstratives - the or it

        

 99. něcosome-anything

        

 100. několiksome-anything

        

 101. novýnew

        

 102. mailovatto do shopping

        

 103. hisjeho

        

 104. je zataženocloudy

        

 105. Kam?above, over

        

 106. Kolikátého je dnesit is delicious / good

        

 107. drahýsecond

        

 108. dobrýgood

        

 109. herWhere

        

 110. nijakin no way

        

 111. květenmay

        

 112. listopadcertainly

        

 113. chtítchci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí

        

 114. černýcheap

        

 115. mladýwhite

        

 116. nikdono body

        

 117. potřebovatto work

        

 118. to je zajimavéit is interesting

        

 119. jitto go by vehicle

        

 120. lyžovatto travel

        

 121. sněžísnow

        

 122. který-která-kteréshort

        

 123. vpředuin front of

        

 124. rad(a) +above, over

        

 125. uprostředin the middle

        

 126. nějakin no way

        

 127. pátýfifth

        

 128. nějakýsome-any

        

 129. Čiabove, over

        

 130. stupňůin front of, before, ago

        

 131. Vmůj, moje, moje

        

 132. hezkýnice

        

 133. tisícíthird

        

 134. chtítto want; chci, chceš chce, chceme, chcete chtěji

        

 135. dvacátýshort

        

 136. nikdynever

        

 137. nakupovatto send email

        

 138. prosimyou're welcome, please, can i help you

        

 139. doledown

        

 140. your pl.váš, vaše, vaše

        

 141. čtvrt na osmquarter going on 8 -- or 7:15

        

 142. musetto go by vehicle

        

 143. starýgood

        

 144. levnýjanuary

        

 145. ukazovatto thank

        

 146. mezibetween

        

 147. tamhere

        

 148. je horkofor little- you're welcome

        

 149. midnightnowhere

        

 150. býtja jsem, ty jsi, on je (není), my jsme, vy jste, oni jsou