?
New

This is a Free Service provided by Why Fund Inc. (a 501 C3 NonProfit) We thank you for your donation!


(1. Click on the course Study Set you wish to learn.) (2. If you wish you can click on "Print" and print the test page.) (3. When you want to take a test...click on anyone of the tests for that Study Set.) (4. Click on "Check Answers" and it will score your test and correct your answers.) (5. You can take all the tests as many times as you choose until you get an "A"!) (6. Automated college courses created from lecture notes, class exams, text books, reading materials from many colleges and universities.)

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • What are you saying?

  Hvad siger du?

  I have a question

  Jeg har et spørgsmål (sposhmol)

  What does __ mean?

  Hvad betyder...?

  How do you say __ in Danish?

  Hvordan siger man __ på dansk?

  Say that again

  Sig det lige igen (see dee lee gen)

  I don't know

  Det ved jeg ikke

  I don't understand

  Det forstår jeg ikke

  What do you study?

  Hvad studerer/læser du?

  How do you get to DIS?

  Hvordan kommer du til DIS?

  How old are you?

  Hvor gammel er du?

  1-10

  en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni , ti

  11-20

  elleve, tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tyve

  20-100

  tyve, tredive, fyrre, halvtreds, tres, halvfjerds, firs, halvfems, hundrede

  When is your birthday?

  Hvornår har du fødselsdag?

  Måndagen

  Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december

  How are you?

  Hvordan går det?

  What are you going to have?

  Hvad skal du have?

  What do you want?

  Hvad vil gerne have?

  Anything else?

  Noget andet? (noo-et andeh?)

  Can I help you?

  Kan jeg hjælpe?

  I'm just looking

  Jeg kigger bare

  Sorry, can I pass?

  Undskyld, må jeg komme forbi?

  Of course

  Selvfølgelig

  Please

  Værsgo

  Do you speak Danish?

  Taler du dansk?

  Ugedage

  Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag

  green

  Grøn

  Yellow

  gul

  brown

  brun (bwon)

  black

  sort (soht)

  white

  hvid

  orange

  orange (oh-an-shah)

  dark red

  mørkerød

  light red

  lyserød

  purple

  lilla

  delicious

  lækker

  hungry

  sulten (sootn)

  thirsty

  tørstig

  would rather

  vil hellere

  It will be (cost)
  How much does it cost?

  Det bliver
  Hvad bliver det?

  I would like to pay

  Jeg vil gerne betale

  people

  mennesker

  loud

  højt

  receipt

  kvitteringen

  sugar

  sukker (sockah)

  vanilla

  venilje

  garlic

  hvidløg

  cinnamon roll

  kanelsnegl (kaneesneel)

  rye bread

  rugbrød

  almond

  mandel

  carrots

  gulerødder

  onion

  løg (loy)

  potato

  kartoffel

  apple

  æble

  ham

  skinke

  lamb

  lammekød

  liver pate

  leverpostej

  turkey

  kalkun

  herring

  sild

  butter

  smør

  cheese

  ost

  milk

  mælk

  water

  vand (ven)

  political science

  statkundskab

  would like to be

  vil gerne være

  meet

  møde

  kitchen

  køkken

  every day

  hver dag

  sometimes

  sometider

  in the morning (habitual)

  om morgenen (monnn)/formiddagen

  in the afternoon (habitual)

  om eftermiddagen

  in the evening

  om aftenen

  at night

  om natten

  on weekends

  i weekended

  What do you do...?

  Hvad laver du...?

  architect

  arkitekt

  businessman

  forretningsmand

  CEO

  direktør

  doctor

  læge

  handy man

  håndværker

  king

  konge

  lawyer

  advokat

  politician

  politiker

  psychologist

  psykolog

  queen

  dronning

  social teacher

  pædagog

  surgeon

  kirurg

  teacher

  laerer

  waiter

  tjener

  play sports

  dyrke sport

  ski

  stå på ski

  travel

  rejse

  write a paper

  skrive en opgave

  clean

  gøre rent

  grocery shop

  købe ind

  listen to music

  høre musik

  read

  læse

  paint

  male

  parents

  forældre

  hostparents

  værtsforældre

  Do you have any siblings?

  Har du nogen søskende?

  I don't have

  det har jeg ikke

  only child

  enebarn

  divorced

  skilt

  married

  gift

  cousins (female)

  kusiner

  cousin (male)

  fættre

  uncle

  onkel

  aunt

  tante (tenden)

  many

  mange

  fordi

  because

  cheap

  billigt

  to classes

  til timer

  expensive

  dyrt

  exciting

  spændende

  always

  altid

  a little

  lidt

  difficult

  svært

  I also have to work but i would rather watch TV

  Jeg er også nødt til at arbejde, men jeg vil hellere se fjersyn

  What do you usually do on the weekend?

  Hvad plejer du at lave i weekenden?

  On the weekends I usually sleep and relax

  I weekenden plejer jeg at sove og slappe af

  Where are you going?

  Hvor skal du hen?

  What are you going to do?

  Hvad skal du lave?

  To think (different kinds)

  Tror (to speculate, guess, unsubstantiated opinion)
  Synes (opinion based on knowledge/experience)
  Tænker (to think about, reflect on)

  afterwards

  bagefter

  after

  efter

  earlier

  tidligere

  before

  før (furah)

  later

  senere

  finally

  til sidst

  early

  tidligt

  morning

  formiddag

  afternoon

  eftermiddag

  evening

  aften

  tomorrow

  i morgen

  day after tomorrow

  i overmorgen

  today

  i dag

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature