NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Print test

34 Matching questions

 1. close to, near
 2. far from
 3. small
 4. after
 5. to meet
 6. a garage
 7. a lecture hall
 8. in, inside
 9. the professor's office
 10. new
 11. the cafeteria
 12. a chemistry lab
 13. a bus
 14. here
 15. a permit
 16. a car
 17. to the right of
 18. behind
 19. to the left of
 20. a health center
 21. good
 22. a course
 23. last
 24. next to, beside
 25. bad
 26. in front of
 27. a playing field, court
 28. left
 29. right
 30. across from
 31. the registrar's offices
 32. a residence hall
 33. a building
 34. first
 1. a kantinen
 2. b en garage
 3. c god
 4. d over for
 5. e her
 6. f ny
 7. g en bil
 8. h en bygning
 9. i en bane
 10. j professorens kontor
 11. k lille
 12. l dårlig
 13. m foran
 14. n langt fra
 15. o en sygeafdeling
 16. p efter
 17. q tæt på, nær
 18. r venstre
 19. s ved siden af
 20. t sidst
 21. u til højre for
 22. v bag
 23. w universitetssekretærens kontor
 24. x et auditorium
 25. y et kursus
 26. z et kollegium
 27. aa en tilladelse
 28. ab en bus
 29. ac et kemi laboratorie
 30. ad at møde
 31. ae først
 32. af i
 33. ag til venstre for
 34. ah højre