NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Print test

34 True/False questions

 1. venstreright

        

 2. at møderight

        

 3. bagbehind

        

 4. til højre forto the left of

        

 5. førstfirst

        

 6. til venstre forto the right of

        

 7. et kemi laboratoriea chemistry lab

        

 8. over foracross from

        

 9. efterafter

        

 10. en tilladelsea garage

        

 11. nynew

        

 12. en garagea garage

        

 13. lillein, inside

        

 14. langt frathe cafeteria

        

 15. en banea playing field, court

        

 16. ved siden afleft

        

 17. tæt på, nærto meet

        

 18. en sygeafdelinga building

        

 19. et kollegiuma lecture hall

        

 20. et auditoriuma course

        

 21. universitetssekretærens kontorthe registrar's offices

        

 22. højrefirst

        

 23. professorens kontorthe professor's office

        

 24. sidstfirst

        

 25. en busa car

        

 26. en bygninga building

        

 27. foranhere

        

 28. inew

        

 29. et kursusa course

        

 30. godgood

        

 31. kantinenthe cafeteria

        

 32. herhere

        

 33. dårligbad

        

 34. en bila car