NAME

Question types


Start with


Question limit

of 66 available terms

Print test

66 True/False questions

 1. at tabeto lose (a game or contest of some kind)

        

 2. datalogicomputer sciences

        

 3. at gentageto visit

        

 4. statskundskabnatural sciences

        

 5. sociologibiology

        

 6. at foretrækketo sell

        

 7. matematikmath

        

 8. at gå til en eksamento pass an exam

        

 9. en præsentationan oral presentation

        

 10. malerkunstmath

        

 11. et projekta project

        

 12. kunstarterarts

        

 13. fotografiphotography

        

 14. en lektiean exam

        

 15. en ordboga dictionary

        

 16. antropologianthropology

        

 17. teaterto lose (a game or contest of some kind)

        

 18. at besøgeto visit

        

 19. journalistikjournalism

        

 20. skulptursculpture

        

 21. uddannelsesvidenskabeducation

        

 22. et semestera semester

        

 23. en karakteran assignment

        

 24. at hadeto hate

        

 25. biologibiology

        

 26. en bachelora grade

        

 27. interessantinteresting

        

 28. musikmusic

        

 29. sværGerman

        

 30. filosofiphilosophy

        

 31. kedeligboring

        

 32. litteraturtheatre

        

 33. spanskdance

        

 34. kemichemistry

        

 35. en grada dictionary

        

 36. at stå afto sell

        

 37. en stila degree

        

 38. at svareto lose (a game or contest of some kind)

        

 39. regnemetodean assignment

        

 40. nemeasy

        

 41. et fremmedsproga semester

        

 42. fysikphysics

        

 43. business administrationarts

        

 44. at bestå en eksamenan exam

        

 45. historiean essay

        

 46. at foreslåto prefer

        

 47. lovGerman

        

 48. medicinboring

        

 49. at høreto read

        

 50. en mundtlig præsentationmanagement

        

 51. at give tilbageto repeat

        

 52. en eksamenan exam

        

 53. at misteto read

        

 54. samfundsvidenskabeducation

        

 55. psykologipsychology

        

 56. naturvidenskabsocial sciences

        

 57. at læseto read

        

 58. dansdance

        

 59. at sælgeto read

        

 60. økonomibiology

        

 61. tyskGerman

        

 62. at kræveto require

        

 63. middelmådigmath

        

 64. påkrævetrequired

        

 65. astronomieconomics

        

 66. at vente påto repeat