NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Print test

42 True/False questions

 1. prestigeprestige

        

 2. en forretningskvindea businessman

        

 3. en sangera singer (m)

        

 4. en journalista journalist

        

 5. en sangerindea singer (m)

        

 6. at rejseto win

        

 7. en forretningsmanda businesswoman

        

 8. en sygeplejerskea sales representative

        

 9. en sekretæra singer (m)

        

 10. en servitricea career

        

 11. talentfuldtalented

        

 12. en lægea physician

        

 13. arbejdetto travel

        

 14. en sælgera physician

        

 15. pengeprestige

        

 16. en tandlægea physician

        

 17. en skuespilleran actress

        

 18. en kunstneran artist

        

 19. et hospitalan office

        

 20. en ingeniøran engineer

        

 21. en arkitektan architect

        

 22. et ansvara singer (m)

        

 23. en tjenera server (m)

        

 24. en løna salary

        

 25. selvstændigindependent

        

 26. en apotekera pharmacist

        

 27. en karrierea singer (m)

        

 28. at tjenea server (m)

        

 29. en programmøra programmer

        

 30. at være interesseret ito be interested in

        

 31. en politimanda police officer

        

 32. en skuespillerindean actor

        

 33. et kontoran office

        

 34. en socialrådgivera social worker

        

 35. en forfatteran artist

        

 36. en regnskabsførera programmer

        

 37. en professora pharmacist

        

 38. at vindeto win

        

 39. publikummetthe work

        

 40. en advokata musician

        

 41. et postbuda mail carrier (m)

        

 42. en musikeran artist