NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Print test

27 True/False questions

 1. et vækkeura watch

        

 2. om eftermiddagenin the evening

        

 3. halv i femto ring, to alarm

        

 4. at servereto serve (food)

        

 5. hvad er klokkento serve (food)

        

 6. midnatnoon

        

 7. om aftenenin the evening

        

 8. at ringeto ring, to alarm

        

 9. omkringto ring, to alarm

        

 10. at syngeto sing

        

 11. middagmidnight

        

 12. at komme for sentto be late

        

 13. et kvarter i fema quarter to five

        

 14. at findeto ring, to alarm

        

 15. at gå uda watch

        

 16. indtiluntil

        

 17. at begyndeto find

        

 18. mellemnoon

        

 19. at komme i rette tidto be late

        

 20. at forladeto find

        

 21. under, i løbet afduring (2 definitions)

        

 22. om morgenenin the evening

        

 23. at komme tidligtto be late

        

 24. blandtmidnight

        

 25. at tjeneto ring, to alarm

        

 26. at lyveto sing

        

 27. et ura watch