NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Print test

22 True/False questions

 1. hvordan er vejret?thunderstorm weather

        

 2. dårligt vejrbad weather

        

 3. det er koldtit's freezing

        

 4. blæsendewindy

        

 5. overskyetthe weather

        

 6. forårfall

        

 7. fugtighumid

        

 8. snesummer

        

 9. isbelagte vejeicy roads

        

 10. solrighumid

        

 11. tågetfoggy

        

 12. tordenvejrthunderstorm weather

        

 13. vejretthe weather

        

 14. ti graderten degrees

        

 15. tordenthunder

        

 16. det er varmtit's cold

        

 17. et lynrain

        

 18. sommersummer

        

 19. det er iskoldtit's freezing

        

 20. efterårspring

        

 21. vintersummer

        

 22. regnsnow