NAME

Question types


Start with


Question limit

of 30 available terms

Print test

30 Matching questions

 1. to bite
 2. to swear
 3. to spin
 4. to steal
 5. to stand
 6. to strike, beat
 7. to freeze
 8. to sound
 9. to enjoy
 10. to shoot
 11. to slip, escape
 12. to pull
 13. to see
 14. to set, place
 15. to sell
 16. to hunt
 17. to fly
 18. to be valid, apply
 19. to seize, catch
 20. to sing
 21. to conceal
 22. to sound, ring
 23. to sneeze
 24. to tear, grate, rake
 25. to count
 26. to cut
 27. to scream
 28. to ride
 29. to hang
 30. to offer, command
 1. a at se, ser, så, set
 2. b at stå, står, stod, stået
 3. c at hænge, hænger, hang (intransitive)/ hængte (transitive), hængt
 4. d at jage, jager, jog/jagede, jaget
 5. e at slå, slår, slog, slået
 6. f at stjæle, stjæler, stjal, stjålet
 7. g at spinde, spinder, spandt, spundet
 8. h at flyve, flyver, fløj, fløjet
 9. i at tælle, tæller, talte, talt
 10. j at lyde, lyder, lød, lydt
 11. k at rive, river, rev, revet
 12. l at sætte, sætter, satte, sat
 13. m at trække, trækker, trak, trukket
 14. n at skylde, skylder, skød, skudt
 15. o at nyse, nyser, nøs/nyste, nyst
 16. p at byde, byder, bød, budt
 17. q at synge, synger, sang, sunget
 18. r at sælge, sælger, solgte, solgt
 19. s at nyde, nyder, nød, nydt
 20. t at bide, bider, bed, bidt
 21. u at gælde, gælder, gjaldt, gældt
 22. v at gribe, griber, greb, grebet
 23. w at dølge, dølger, dulgte, dulgt
 24. x at slippe, slipper, slap, sluppet
 25. y at fryse, fryser, frøs, frosset
 26. z at sværge, sværger, svor, svoret
 27. aa at klinge, klinger, klang/klingede, klinget
 28. ab at ride, rider, red, redet
 29. ac at skrige, skriger, skreg, skreget
 30. ad at skære, skærer, skar, skåret