NAME

Question types


Start with


Question limit

of 56 available terms

Print test

56 True/False questions

 1. et skela demand, requirement

        

 2. korrigeretcorrected, adjusted

        

 3. nogetsafe, assured

        

 4. at skifteto change, switch

        

 5. et medlemmera member

        

 6. fremtidenthe bottom

        

 7. en regeringa position

        

 8. at skrabeto scrape, scratch

        

 9. at fremlagdeto perform

        

 10. en førtidspensionnecessarily, necessary

        

 11. nuværendeexisting

        

 12. et forsalga pre-sale

        

 13. at vurdereto assign to

        

 14. at indfaseto phase in

        

 15. en tilskudsordningena subsidy system

        

 16. at viseto show, indicate

        

 17. et gennemsnitan average

        

 18. derimodon the other hand, however

        

 19. at bidrage medto contribute

        

 20. en afgangseksamena final examination

        

 21. en indkomstconditions, circumstances

        

 22. ordinærordinary

        

 23. en placeringa government

        

 24. tvivlsommeto show, indicate

        

 25. en forholdan honor

        

 26. maksimaltat most

        

 27. at nøjesto guarantee

        

 28. sikretsafe, assured

        

 29. at sætteto change, switch

        

 30. ligegyldigttemporary

        

 31. socioøkonomiskesocioeconomic

        

 32. et fleksjoba flexible job

        

 33. ifølgeaccording to

        

 34. at sikreto scrape, scratch

        

 35. tilgængeligeaccording to

        

 36. et krava number

        

 37. midlertidigthe future

        

 38. at varetageto look after

        

 39. blandtthe bottom

        

 40. gennemthrough

        

 41. såkaldtsafe, assured

        

 42. nødvendigtnecessarily, necessary

        

 43. en karaktergennemsnitan average

        

 44. en ændringa government

        

 45. et områdeta pre-sale

        

 46. et tilskuda contribution, subsidy

        

 47. en enkelt tilfældea contribution, subsidy

        

 48. bundenthe bottom

        

 49. at præstereto perform

        

 50. et udgangspunkta main point

        

 51. et hovedpunkta starting point

        

 52. en æreto show, indicate

        

 53. en arbejdsevnea government

        

 54. et tala number

        

 55. at tildeleto estimate, evaluate

        

 56. undervisningenthe classes, teaching, tuition, education