NAME

Question types


Start with


Question limit

of 295 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

295 True/False questions

 1. at eksportereto export

        

 2. at vandeto water

        

 3. at vogte, at iagttageto divide

        

 4. at pakketo wrap

        

 5. at betyde/betyder/betød/har betydetto break

        

 6. at nummerereto number

        

 7. at ignorereto ignore

        

 8. at brugeto ring

        

 9. at rammeto dance

        

 10. at gentageto regret

        

 11. at genkendeto calculate

        

 12. at acceptereto look for

        

 13. at kasteto throw

        

 14. at danseto dance

        

 15. at vide hvordanto know how

        

 16. at beundreto admire

        

 17. at charmereto charm

        

 18. at slide/slider/sled/har slidtto work hard

        

 19. at bo, at leveto pay

        

 20. at tie/tier/tav/har tietto scratch

        

 21. at give/giver/gav/har givetto give

        

 22. at arveto hate

        

 23. at overbeviseto calculate

        

 24. at reservereto reserve

        

 25. at ringeto ring

        

 26. at betroto confide to

        

 27. at forandre, at veksleto change

        

 28. at smileto smile

        

 29. at ledsageto accompany

        

 30. at hvileto rest

        

 31. at dele, at dividereto operate

        

 32. at nyse/nyser/nøs/har nystto see

        

 33. at opfindeto ring

        

 34. at finde/finder/fandt/har fundetto win

        

 35. at kradseto scratch

        

 36. at tilbydeto offer

        

 37. at blive gammelto get old

        

 38. at lyve/lyver/løj/har løjetto lie (speak untruth)

        

 39. at beroligeto have fun

        

 40. at smøre/smører/smurte/har smurtto cut

        

 41. at formodeto suppose

        

 42. at dreje af for, at lukketo change

        

 43. at forlade/forlader/forlod/har forladtto leave

        

 44. at holde/holder/holdt/har holdtto hold

        

 45. at undslippeto escape

        

 46. at tilgiveto forgive

        

 47. at kosteto kiss

        

 48. at få/får/fik/har fåetto see

        

 49. at beskyldeto protect

        

 50. at tage afsted, at efterladeto change

        

 51. at varmeto blame

        

 52. at fyldeto land

        

 53. at blande sammento mix up

        

 54. at barbere sigto react

        

 55. at helbrede, at kurereto cure

        

 56. at kalde, at ringeto warn

        

 57. at skære/skærer/skar/har skaretto cut

        

 58. at knibe/kniber/kneb/har knebetto grab, to seize

        

 59. at vide/ved/vidste/har vidstto know

        

 60. at blive vredto get angry

        

 61. at se efterto look for

        

 62. at beholdeto calm

        

 63. at ruinereto shine

        

 64. at bestemmeto decide

        

 65. at regneto rain

        

 66. at fortryde/fortryder/fortrød/har fortrudtto be sorry for

        

 67. at studereto study

        

 68. at viske udto erase

        

 69. at modificereto modify

        

 70. at maleto share

        

 71. at staveto spell

        

 72. at faldeto fall

        

 73. at risikereto reserve

        

 74. at modtageto receive

        

 75. at syto taste

        

 76. at lugteto remember

        

 77. at vejeto rent

        

 78. at synge/synger/sang/har sungetto sink

        

 79. at byde velkommento welcome

        

 80. at fejeto sweep

        

 81. at bemyndige, at autorisereto authorize

        

 82. at smigreto flatter

        

 83. at blive/bliver/blev/er blevetto drive

        

 84. at loveto grow

        

 85. at tage/tager/tog/har tagetto rise

        

 86. at stjæle/stjæler/stjal/har stjåletto steal

        

 87. at fryse/fryser/frøs/har frossetto break

        

 88. at agitereto invite

        

 89. at graveto dig

        

 90. at dekorere, at pynteto decorate

        

 91. at krybe/kryber/krøb/er krøbetto crawl

        

 92. at træffe/træffer/traf/har truffetto come across

        

 93. at stakke, at stableto change

        

 94. at adlydeto obey

        

 95. at flyde overto prepare

        

 96. at beklageto regret

        

 97. at skide/skider/sked/har skidtto sharpen

        

 98. at gælde/gælder/gjaldt/har gjaldt/gældtto sell

        

 99. at trække/trækker/trak/har trukketto tread

        

 100. at binde/binder/bandt/har bundetto bind

        

 101. at skrige/skriger/skreg/har skregetto scream

        

 102. at viseto weigh

        

 103. at fortjeneto deserve

        

 104. at glemmeto rent

        

 105. at lege, at spilleto play

        

 106. at æde/æder/åd/har ædtto sneeze

        

 107. at byde/byder/bød/har budtto offer

        

 108. at sælge/sælger/solgte/har solgtto sell

        

 109. at flyde/flyder/flød/har flydtto flow

        

 110. at hvisketo whisper

        

 111. at smide/smider/smed/har smidtto shoot

        

 112. at blive giftto promise

        

 113. at ankommeto arrive

        

 114. at skyde/skyder/skød/har skudtto shoot

        

 115. at hjælpe/hjælper/hjalp/har hjulpetto help

        

 116. at arrangere, at ordnearrange

        

 117. at glide/glider/gled/er gledetto slip

        

 118. at drikke/drikker/drak/har drukketto scratch

        

 119. at adoptereto lose

        

 120. at meddeleto finish

        

 121. at springe/springer/sprang/har sprungetto jump

        

 122. at dø/dør/døde/er død/døetto die

        

 123. at sidde/sidder/sad/har siddetto find

        

 124. at iagttageto observe

        

 125. at reagereto answer

        

 126. at svareto answer

        

 127. at krydreto rescue

        

 128. at sætte/sætter/satte/har satto set/put down

        

 129. at absorbere, at indsugeto absorb

        

 130. at kogeto comb

        

 131. at kreditereto credit

        

 132. at træde/træder/trådte/har trådtto break

        

 133. at strække/strækker/strakte/har straktto stretch

        

 134. at vokseto kiss

        

 135. at beboto occupy

        

 136. at takketo thank

        

 137. at elske, at holde afto talk, to speak

        

 138. at være/er/var/har væretto be

        

 139. at dyrketo cultivate

        

 140. at vise sigto grow

        

 141. at lægge/lægger/lagde/har lagtto pass

        

 142. at ende, at drage en slutningto turn off

        

 143. at stinke/stinker/stank/har stinketto draw

        

 144. at have/har/havde/har haftto have

        

 145. at lukketo dive

        

 146. at rive/river/rev/har revetto scratch

        

 147. at tilladeto offer

        

 148. at sige/siger/sagde/har sagtto be quiet

        

 149. at stryge/stryger/strøg/har strøgetto freeze

        

 150. at hedde/hedder/hed/har heddetto suffer

        

 151. at ydmygeto humiliate

        

 152. at række/raekker/rakte/har raktto stretch

        

 153. at slibe/sliber/sleb/har slebetto sharpen

        

 154. at indse, at realisereto realize

        

 155. at virke, at operereto look

        

 156. at tvivleto doubt

        

 157. at forsvareto defend

        

 158. at gnide/gnider/gned/har gnedetto rub

        

 159. at betaleto pay

        

 160. at handleto blame

        

 161. at le/ler/lo/har leetto laugh

        

 162. at sove/sover/sov/har sovetto pull

        

 163. at ligge/ligger/lå/har liggetto bite

        

 164. at komme/kommer/kom/er/har kommetcan

        

 165. at straffeto punish

        

 166. at invitereto invite

        

 167. at stige/stiger/steg/er stegetto rise

        

 168. at lide/lider/led/har lidtto suffer

        

 169. at vælge/vælger/valgte/har valgtto set/put down

        

 170. at bytteto exchange

        

 171. at gribe/griber/greb/har grebetto feel like

        

 172. at forberedeto prepare

        

 173. at tilpasseto adapt

        

 174. at deleto comb

        

 175. at udtrykketo cultivate

        

 176. at beskadigeto order

        

 177. at arbejdeto work

        

 178. at kendeto water

        

 179. at skride/skrider/skred/er skredetto ****

        

 180. at plageto bother

        

 181. at hænge/hænger/hang/har hængtto hang

        

 182. at bide/bider/bed/har bidtto bite

        

 183. at lyde/lyder/lød/har lydtto sound

        

 184. at campereto go camping

        

 185. at redeto rain

        

 186. at beregneto calculate

        

 187. at efterligneto calm

        

 188. at spørge/spørger/spurgte/har spurgtto smear

        

 189. at akkreditereto accredit

        

 190. at bringe/bringer/bragte/har bragtto follow

        

 191. at sendeto travel

        

 192. at hive/hiver/hev/har hevetto pull

        

 193. at skynde sigto hurry up

        

 194. at vinde/vinder/vandt/har vundetto win

        

 195. at tvinge/tvinger/tvang/har tvungetto bring

        

 196. at snyde/snyder/snød/har snydtto enjoy

        

 197. at lytteto listen

        

 198. at skulle/skal/skulle/har skulletshould

        

 199. at tilbedeto mix

        

 200. at vareto last

        

 201. at stikke/stikker/stak/har stukketto pick

        

 202. at græde/græder/græd/har grædtto grab, to seize

        

 203. at fejreto celebrate

        

 204. at lade/lader/lod/har ladetto let

        

 205. at forlangeto demand

        

 206. at tilpasseto show

        

 207. at tælle/tæller/talte/har taltto count

        

 208. at savneto miss

        

 209. at slagteto slaughter

        

 210. at advareto warn

        

 211. at ville/vil/ville/har villetto want

        

 212. at fangeto catch

        

 213. at jageto boil

        

 214. at stegeto fry

        

 215. at turde/tør/turde/har turdetto let

        

 216. at måtte/må/måtte/har måttetto laugh

        

 217. at forsvindeto shine

        

 218. at more sigeto have fun

        

 219. at badeto fall

        

 220. at synke/synker/sank/er/har sunketto sink

        

 221. at klappe, at priseto applaud

        

 222. at beskytteto protect

        

 223. at slippe/slipper/slap/har sluppetto work hard

        

 224. at ride/rider/red/er/har redetto suffer

        

 225. at drive/driver/drev/har drevetto drive

        

 226. at ligne, at se ud tilto look like

        

 227. at kunne/kan/kunne/har kunnetto sink

        

 228. at ordneto clean

        

 229. at renseto clean

        

 230. at reddeto rescue

        

 231. at slugeto swallow

        

 232. at smageto fry

        

 233. at skabeto eat

        

 234. at benytte sig afto have fun

        

 235. at falde/falder/faldt/er faldetto let

        

 236. at følge/følger/fulgte/har fulgtto count

        

 237. at skrive/skriver/skrev/har skrevetto scream

        

 238. at balancereto balance

        

 239. at landeto catch

        

 240. at deponereto deposit

        

 241. at se/ser/så/har setto sit

        

 242. at byggeto fill

        

 243. at give efterto give in

        

 244. at endeto finish

        

 245. at se, at se udto look

        

 246. at bestilleto separate

        

 247. at dykketo dive

        

 248. at skinneto create

        

 249. at gide/gider/gad/har gidetto feel like

        

 250. at flytteto protect

        

 251. at blandeto land

        

 252. at lejeto sweep

        

 253. at distrahereto distract

        

 254. at nyde/nyder/nød/har nydtto enjoy

        

 255. at spiseto smile

        

 256. at dontrollereto accredit

        

 257. at adskilleto smile

        

 258. at tabeto grind

        

 259. at løbe/løber/løb/er/har løbetto sound

        

 260. at levereto deliver

        

 261. at ryge/ryger/røg/har røgetto ride

        

 262. at bryde/bryder/brød/har brudtto bite

        

 263. at importereto import

        

 264. at slutte, at endeto end

        

 265. at slå/slår/slog/har slåetto ****

        

 266. at koge, at lave madto cook

        

 267. at troto believe

        

 268. at forstyrreto study

        

 269. at hadeto trade

        

 270. at rejseto hit

        

 271. at kvæle/kvæler/kvalte/har kvaltto lay/put down

        

 272. at snakke, at taleto applaud

        

 273. at bære/bærer/bar/har baretto carry

        

 274. at burde/bør/burde/har burdetought to

        

 275. at undskyldeto obey

        

 276. at annullereto cancel

        

 277. at overdriveto exaggerate

        

 278. at bekymre sigto calm

        

 279. at standse, at stoppeto look

        

 280. at oplyseto inform

        

 281. at jageto chase

        

 282. at flyve/flyver/fløj/er/har fløjetto fly

        

 283. at telefonere, at ringeto polish

        

 284. at give tilbageto adore

        

 285. at kysseto kiss

        

 286. at bede/beder/bad/har bedtto ask, to beg

        

 287. at gøre/gør/gjorde/har gjortto do

        

 288. at sammenligneto compare

        

 289. at rulleto roll

        

 290. at samle op, at henteto pick up

        

 291. at dadleto grind

        

 292. at polere, at pudseto polish

        

 293. at gå/går/gik/er/har gåetto go

        

 294. at skjuleto hide

        

 295. at husketo remember