NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Print test

74 True/False questions

 1. at høre på musikto stop, to cease

        

 2. at finde på nogetto find sg, to think of sg

        

 3. at røre vedto touch

        

 4. at gå overto die

        

 5. at sove overto sleep over

        

 6. at vænne frato separate, to wean

        

 7. at lade som omto pretend

        

 8. at søge efterto fight, to aspire (törekedni)

        

 9. at tænke påto consider

        

 10. at gå i ståto get stuck, to stop

        

 11. at slå tilto turn, to turn out

        

 12. at slå ikke tilto persuade

        

 13. at bede tilto pray to

        

 14. at tro påto believe in

        

 15. at arbejde overto work over

        

 16. at have brug forto need

        

 17. at tænke overto consider

        

 18. at gøre ved/forto touch

        

 19. er/bliver nødt tilcan afford to

        

 20. at gå afto resign

        

 21. er/bliver glad for/overhappy about

        

 22. at glæde sig tilto look forward to, to await

        

 23. at vænne sig tilto get used to

        

 24. at bede omto ask about

        

 25. at se frem tilto reach

        

 26. at handle medto handle with

        

 27. at høre opto stop, to cease

        

 28. at holde opto stop

        

 29. at lide afto live of

        

 30. at regne udto persevere, to hold out

        

 31. at komme an påto rely on

        

 32. at henvende sig tilto get used to

        

 33. at sige opto stop

        

 34. at give opto give notice (értesít, szól)

        

 35. at give efterto give in/up

        

 36. at trænge tilto think of

        

 37. at passe påto rely on

        

 38. at gøre omto stop, to cease

        

 39. at falde omto be about

        

 40. at regne medto count on

        

 41. ked af detsad

        

 42. at være vant tilto get used to

        

 43. at komme frem tilto reach

        

 44. at afhænge afto depend on

        

 45. det slog tilto look up

        

 46. at stræbe efterto look for

        

 47. at råde frato advise from

        

 48. at høre efterto look for

        

 49. at holde udto persevere, to hold out

        

 50. at gå tilto resign

        

 51. at få nogen tilto suggest to

        

 52. at vare vedto touch

        

 53. at stole påto rely on

        

 54. at sige opto give up, to quit

        

 55. at give sig tilto get used to

        

 56. at leve afto give up

        

 57. at tænke sig omto get used to

        

 58. at holde afto be fond of

        

 59. at slå en handel afto ascertain, to check

        

 60. at komme i tanke omto remember

        

 61. at råde tilto die

        

 62. at komme af medto depend

        

 63. at lave omto give up

        

 64. at se op tilto look up

        

 65. at finde sig ito think about

        

 66. at komme noget tilto get hurt

        

 67. at vænne sig af medto get rid of (leszokni)

        

 68. at handle omto be about

        

 69. bange forafraid of

        

 70. at gå tilto go, to attend

        

 71. at finde ud afto suffer from sg

        

 72. at skrive underto give in/up

        

 73. at blive vedto go on

        

 74. have råd tilto go, to attend