NAME

Question types


Start with


Question limit

of 196 available terms
(4 exact duplicates found)

Print test

196 True/False questions

 1. veludbyggetused

        

 2. knyttetattached

        

 3. forandringerchanging

        

 4. fonemerphenomenon

        

 5. indledningsvisinitially

        

 6. sprogfællesskaberdomain loss

        

 7. umiddelbartin that

        

 8. bevægerconsolidate

        

 9. virkelighedsopfattelsecomprehensive

        

 10. synkrone sprogsituationsynchronous language situation

        

 11. fastslåconsists

        

 12. beståroccurred

        

 13. klodenthe globe

        

 14. aldelesutterly

        

 15. benyttetused

        

 16. ligefremeven

        

 17. Mellemmenneskeligtpredominant

        

 18. hypotesesome

        

 19. betydeligtsignificantly

        

 20. synsvinklerinsures

        

 21. forlagtpropagate

        

 22. fremgangprogress

        

 23. vissesome

        

 24. trykkeexpress

        

 25. diakrontdevelopment

        

 26. registrerbaredetectable

        

 27. fællescommon

        

 28. medregnerinclude

        

 29. stabilitetstability

        

 30. dermedthus

        

 31. nævnenumber

        

 32. egenskabproperty

        

 33. udgangspunktstarting point

        

 34. skrifttegncharacters

        

 35. omfattendecomprehensive

        

 36. modersmålconsists

        

 37. værktøjtool

        

 38. lovmæssighederlimited

        

 39. regnecount

        

 40. henblikdivision

        

 41. udtrykkepronounced

        

 42. modtagermorphemes

        

 43. redskabinstrument

        

 44. forplantepropagate

        

 45. rækkeexpress

        

 46. tilbagevendenderecurrent

        

 47. opfattepropagate

        

 48. betydemean

        

 49. fremherskendewooden objects

        

 50. overføretransfer

        

 51. giver ophav tilclay tablets

        

 52. figurerfigures

        

 53. tilbøjeliginclinded

        

 54. grænsernepenetrate

        

 55. gældechain

        

 56. en lang rækkecontexts

        

 57. udgøresformed

        

 58. formodesuspect

        

 59. bedømmesmove

        

 60. evnecreate

        

 61. der råder ithat is prevailing in

        

 62. temmelig ligetilprobably

        

 63. hørelsenhearing

        

 64. selvfølgeobvious

        

 65. meddelelsermessages

        

 66. færdprocess

        

 67. forstandpropagate

        

 68. afhængigt afpatterns

        

 69. ligeledesalso

        

 70. domænetabdomain loss

        

 71. opståoccur

        

 72. selv omeven if

        

 73. lertavlermean

        

 74. behandlingchange

        

 75. skelnecreate

        

 76. ifølgeaccording to

        

 77. danner ordform words

        

 78. onomatopoietikadomain loss

        

 79. der henviserwhere is referred to

        

 80. udbredtwide

        

 81. destocount

        

 82. begrebconcept

        

 83. myndighedernethe authorities

        

 84. ytringutterance

        

 85. idetwide

        

 86. sammenhængdivision

        

 87. mønstrehearing

        

 88. begreberconcepts

        

 89. yderstin that

        

 90. i princippetin principle

        

 91. sikrerinsures

        

 92. betragtesconcepts

        

 93. tilgangerelocated

        

 94. grameferconcepts

        

 95. 1500-talletnumerous

        

 96. rimeligvisprobably

        

 97. påvirkeaffect

        

 98. udvikletdiffers

        

 99. utalnumerous

        

 100. overstigerexceeds

        

 101. områdearea

        

 102. afhængigtdepending

        

 103. rent faktiskprobably

        

 104. offentlige rumpublic spaces

        

 105. foranderligeavailable

        

 106. opdelingpercieve

        

 107. lighederalso

        

 108. forskelligartedevaried

        

 109. værdigrundlagmention

        

 110. anvendtused

        

 111. intimsfærenprivate spaces

        

 112. sammensatcomplex

        

 113. anskuesseen

        

 114. betragtemean

        

 115. kildematerialesource material

        

 116. udskiftningreplacement

        

 117. beskedentmodest

        

 118. beherskemaster

        

 119. såsomprovided that

        

 120. begrænsedelimited

        

 121. forskermiljøerresearch environments

        

 122. forudsætningrelocated

        

 123. indlysendeobvious

        

 124. sammenlignetprobably

        

 125. fysiskesome

        

 126. sædvanligvisprobably

        

 127. bogtrykkerkunstenthe art of printing

        

 128. historisk væsenhistorical nature

        

 129. skabecreate

        

 130. nøjagtige antalapproaches

        

 131. forstille sigimagine

        

 132. betingelserconsidered

        

 133. foreliggercommunicate

        

 134. bemærkview

        

 135. forandringchanges

        

 136. underliggendeconditional

        

 137. henholdsvisview

        

 138. sammenhængecontexts

        

 139. indfaldsvinkelchanges

        

 140. opretholdelsenmaintenance

        

 141. minimalt parminimal pairs

        

 142. fremgiksuspect

        

 143. opståetoccurred

        

 144. begrænsetlimited

        

 145. indkredseidentify

        

 146. formodessuppose

        

 147. forudsætningerexceeds

        

 148. termerthus

        

 149. fænomenphenomenon

        

 150. taleevnenability

        

 151. udtrykconcept

        

 152. enhedprocess

        

 153. afprøvettested

        

 154. trængemention

        

 155. regelmæssighedlimited

        

 156. at benævnenarrow

        

 157. aflejreteven

        

 158. dobbelttydigtambiguous

        

 159. afkodessuppose

        

 160. i tvivlin doubt

        

 161. truetterms

        

 162. befæstenote

        

 163. indbyrdesmutually

        

 164. vilkårligtinclinded

        

 165. gælderchain

        

 166. forbundetsuppose

        

 167. betingedeconsidered

        

 168. udviklingreplacement

        

 169. trægenstandethe borders

        

 170. indholdmutually

        

 171. jægere og samlerehunters and gatherers

        

 172. kædechain

        

 173. morfemermorphemes

        

 174. udtaltconsider

        

 175. forsvindesuspect

        

 176. formidlecommunicate

        

 177. betragtesconsider

        

 178. temmelig vidtgåendeunderlying

        

 179. grænserlimits

        

 180. bredwide

        

 181. sammenføjesbe joined together

        

 182. frembringeproduce

        

 183. tilbøjeligelikely

        

 184. adskillercommon

        

 185. bagvedliggendeunderlying

        

 186. indramningprogress

        

 187. veletableretwell established

        

 188. udledesalso

        

 189. sprogudøvelselanguage exercise

        

 190. indsnævrerprivate spaces

        

 191. ubevidstused

        

 192. anvenderutterly

        

 193. såfremtinsures

        

 194. bredtwide

        

 195. efterhåndenprogressively

        

 196. befolkningeravailable