NAME

Question types


Start with


Question limit

of 109 available terms

Print test

108 Matching questions

 1. Hello
 2. please wait
 3. Fatima
 4. Hands up
 5. no, that's wrong
 6. When?
 7. good afternoon
 8. yes you may enter
 9. Have tea with me
 10. I speak dari
 11. I need an interpreter
 12. it's just a little thing
 13. is this your child
 14. who is this man?
 15. no
 16. the food is spoiled
 17. Don't shoot!
 18. He is in charge.
 19. Mohammad
 20. what's your name
 21. What?
 22. maybe
 23. Where is the interpreter?
 24. We are coalition forces
 25. we need potable water
 26. do you have...?
 27. Is the food fresh?
 28. one moment please
 29. where can I wash my hands?
 30. Thank you, the bread and kebab were very good
 31. Do you understand?
 32. how are you?
 33. good-bye
 34. good morning
 35. is this water safe to drink
 36. There
 37. I don't speak English
 38. no thank you
 39. no problem
 40. Go!
 41. Surrender
 42. Over
 43. nice to meet you too
 44. excuse me
 45. are you ready?
 46. ok
 47. welcome
 48. are you sure
 49. nice to meet you
 50. Come here
 51. Don't move!
 52. yes
 53. boil the water
 54. How's the family
 55. Put your weapon down!
 56. Do you need...?
 57. I'm sorry
 58. Do you speak English?
 59. Roger
 60. Tonight
 61. Please repeat
 62. you're welcome
 63. no, you may not enter
 64. what kind of fruit is this?
 65. I don't know
 66. my name is Robert
 67. I don't understand
 68. Get up!
 69. Drop your weapon!
 70. please come in
 71. would you like some more?
 72. peace be upon you
 73. Where?
 74. Who
 75. this is a beef kebab
 76. Who is in charge?
 77. this is for you
 78. is this right
 79. What is this?
 80. The interpreter is coming
 81. Weapon
 82. please, accept it, it's yours
 83. thank you very much
 84. I'm fine, thanks, and you?
 85. where is the latrine?
 86. is this lamb, goat, or beef?
 87. Why?
 88. Stop or I'll shoot!
 89. Who are you?
 90. Please speak slowly
 91. Move to the right!
 92. these are apricots
 93. Can someone assist us?
 94. may I enter
 95. Does anyone here speak English?
 96. thank you
 97. This is a grenade
 98. yes, I have some
 99. I don't speak dari
 100. Move to the left
 101. you shouldn't have
 102. Follow our orders!
 103. Stop
 104. My familly is fine, thank you
 105. no, thank you, I ate
 106. Lie down!
 107. What language do you speak
 108. who is this woman
 1. a bebakhsheen
 2. b naamam Robert as
 3. c momad
 4. d laazem nabood
 5. e ee Khaanom kees
 6. f az molaaqaatetaan Khosh shodom
 7. g estaada show
 8. h tashnaab de kojaas
 9. i baleh, yak kamee daaram
 10. j ba...zaRooRat daaRee
 11. k daRaaz bejash!
 12. l lotfan aastaa gap bezan
 13. m ney tashakur, bisyar ziad khordeem
 14. n kasee meetaana ma Ra komak kona
 15. o lotfan yak lahza sabar koneen
 16. p degaam meeKhaayen
 17. q maa ba awey noosheedanee zarorat daareem
 18. r ee kabaab goshte gaw as
 19. s maa qowaaye etelaaf asteem
 20. t besyaar zeeyaad tashakor
 21. u eet che qesem meewa as
 22. v salaam alaykom
 23. w ba taRafe daste chap haRakat ko
 24. x faayr nako
 25. y cheRaa
 26. z ee tefel az shomaas
 27. aa baleh
 28. ab ee ghezaa ganda as
 29. ac chee
 30. ad ma daree yaad nadaarom
 31. ae boRow
 32. af lotfan ee ra qabool koneen ee az shomaas
 33. ag yaa zard aalos
 34. ah baamaane Khodaa
 35. ai shooR naKhor
 36. aj beKheez
 37. ak salaayata bendaaz
 38. al neh
 39. am ee aw paak as
 40. an nameedaanom
 41. ao che waKht
 42. ap lotfan tekraar ko
 43. aq chetoR asteen?
 44. ar roKhosh
 45. as meefaamee?
 46. at amRe maa ra etaa't ko
 47. au qaabele tashakor nees
 48. av Khosh aamadee
 49. aw ee bame destees
 50. ax ee bareh shomaas
 51. ay nafaRe masool kees
 52. az eenja kasay as ke engleesee gap bezana
 53. ba ma nameefaamom
 54. bb neh, shomaa nameetaaneen ke dakhel shaween
 55. bc engleesee gap zada meetaanee
 56. bd engleesee gap zadah nemeetaanom
 57. be kee
 58. bf fammeeletaan chetoR as tashakoR
 59. bg estaada show aga nau fayR meekonom
 60. bh nee tashakor
 61. bi ba kodaam zabaan gap meezanee
 62. bj lotfan entesaar bekasheen
 63. bk ba taRafe daste Raas haRakat ko
 64. bl honja
 65. bm moshkeleenadaara
 66. bn faatema
 67. bo shoneedom
 68. bp saheeh
 69. bq motma-en asteen
 70. br Salaam
 71. bs salaayata
 72. bt dasthaa baalaa
 73. bu lotfan daakhel shaween
 74. bv shomaa...daareen
 75. bw tashakor, non wa kabaab besyaar khoob bood
 76. bx ee shaKhs kees
 77. by ma ba yak tarjomaan zaroorat daaram
 78. bz ejaaze as ke daahkhel shawom
 79. ca nafaRe masool oos
 80. cb kojaa?
 81. cc salaayata ba zameen baan
 82. cd emshaw
 83. ce aamaada asteen
 84. cf ee yak cheeze besyaar kam es
 85. cg ee chees
 86. ch sob baKhayR
 87. ci tarjomaan da kojaas
 88. cj baleh, shomaa meetaaneen ke dakhel shaween
 89. ck az molaaqaate shomaa khosh shodam
 90. cl mazerat meekhaayom
 91. cm ma daree gap meezanom
 92. cn eenja beeyaa
 93. co ee ghezaa taaza as
 94. cp shaayad
 95. cq Khoob astom, tashakoR wa shoma?
 96. cr naametaan chis?
 97. cs tarjomaan meyaaya
 98. ct tashakor
 99. cu eey goshte gosfand as, yaa goshte boz, yaa gaw
 100. cv shmaa kee asteen
 101. cw gapum khatem shod
 102. cx ney ghalat as
 103. cy dastaayeam da kojaa shoshta meetaanom
 104. cz faameelam Khoob tashakoR
 105. da tasleem show
 106. db ee sahees
 107. dc aw wa josh bete-yn
 108. dd hamraaym chaay bekhoreen